Språkrådet sier ja til ny nynorsk

KOMMER I NY DRAKT: Nynorsken blir ny. Foto: ToyniT, Flickr Les mer Lukk

En årelang strid om hvordan vi skal skrive nynorsk, går trolig mot slutten. Språkrådets styre gikk fredag enstemmig inn for forslaget til ny offisiell nynorskrettskrivning.

Styreleder Ottar Grepstad mener den såkalte 2012-normalen vil gjøre det lettere for alle – både den erfarne skribent og nynorskbrukeren som er mer usikker.

– Rettskrivningen blir enklere, på mange punkter tydeligere, men ikke så mye strammere. Som det verbale språket nynorsk er, har det spesielt mye å si at det nå blir lettere å bøye verbene riktig, sier Grepstad.

Svært fornøyd

Styrelederen er svært fornøyd med jobben rettskrivningsnemnda har gjort. De la fram sin innstilling i april. Nemnda har først og fremst ryddet og forenklet. Det gamle systemet med hovedformer og sideformer forsvinner.

– Kraften og soliditeten i arbeidet imponerer. Forslaget har faglig tyngde og bred politisk legitimitet. Ingen rettskrivningsreform i Norge har vært bedre fundert, slår Grepstad fast.

Jan Terje Faarlund, professor i språkvitenskap ved Universitetet i Oslo, er overrasket over mange av endringene.

– Det blir nå lov å bruke en del former av ord som aldri har vært i nynorsk. «Bølge» uten «j» har for eksempel aldri hatt en plass i målformen, sier Faarlund til NRK.

Frykter utvanning

Professoren frykter at den nye normen vil vanne ut nynorsken.

– Den nye normen kan gjøre enkelte nynorskformer enda sjeldnere. Når vi vet at veldig mange nynorsktekster i lærebøker i skolen er oversatt fra bokmål til nynorsk, kan det være uheldig for nynorsken at flere bokmålsformer av ord nå blir tillatt, sier Faarlund.

Forutsatt at Kulturdepartementet godkjenner endringene, vil den nye nynorsknormen tre i kraft 1. august 2012. (©NTB)