Israel: – USA forstår oss ikke

Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal angivelig «ha gått i taket» da han fikk høre president Barack Obamas tale om Midtøsten. Foto: REUTERS/SCANPIX Les mer Lukk

Forholdet mellom USA og Israel har fått en ny sprekk etter president Barack Obamas uttalelser om Midtøsten-konflikten. Reaksjonene er sterke i Israel.

Fakta om Israels grense:  

• Våpenhvilelinjen fra 1949 var Israels de facto grense mot Vestbredden, som da var en del av Jordan, fram til seksdagerskrigen i 1967

• Den skilte seg fra den foreslåtte grensen fra FNs delingsplan for Palestina fra 1947 ved at Israel i løpet av den første israelsk-arabiske krigen hadde tatt vesentlig mer land sør og vest for Vestbredden

• Grensen delte Jerusalem i to deler: Et israelsk Vest-Jerusalem, og et jordansk Øst-Jerusalem som inkluderte Gamlebyen med flere steder av stor religiøs betydning: Tempelhøyden og Klagemuren for jødene, Klippedomen og al-Aqsa-moskeen for muslimer og Gravkirken for kristne

• Øst-Jerusalem ble annektert av Israel umiddelbart etter 1967-krigen

• I november 1967 krevde FNs sikkerhetsråd at Israel måtte trekke seg tilbake til grensen fra før krigen, et krav FN har opprettholdt siden

• Israel har avvist 1967-grensen som «uforsvarbar». De ønsker i stedet å trekke opp en ny grense, som vil innlemme i Israel grenseområder og områder dypt inne på Vestbredden med mange jødiske bosetninger

• Disse områdene er i stor grad allerede skilt fra resten av Vestbredden av et «sikkerhetsgjerde» eller mur som Israel begynte å bygge i 2002

– Det er en følelse av at Washington ikke forstår realitetene og hva vi står overfor, sier en israelsk tjenestemann.

Han var fredag sammen med Netanyahu i et fly på vei til Washington, der den israelske statsministeren senere på dagen skal ha møter med Obama.

I en tale torsdag sa blant annet Obama at enhver avtale om en palestinsk stat må baseres på grensene fra 1967 og felles enighet om bytte av landområder, for å etablere sikre og anerkjente grenser for begge stater.

Netanyahu var raskt ute med uttrykke sterk skuffelse over Obamas tale og gjorde det klart at Israel ikke bør bli bedt om å trekke seg tilbake til 1967-grensene.

Les også: Vil ha tilbake grensene fra 1967

Spill i kulissene

Ifølge amerikanske medier foregikk det et dramatisk spill i kulissene før og etter torsdagens tale. The New York Times melder at Netanyahu gikk i taket da han hørte Obamas uttalelser.

Det skal ha pågått intens lobbyvirksomhet helt fram til få minutter før presidenten gikk på talerstolen i det amerikanske utenriksdepartementet.

Det kulminerte i en hissig telefon fra Netanyahu til USAs utenriksminister Hillary Clinton der han krevde at alle henvisninger til 1967-grensene måtte strykes i talen.

Netanyahu holder fast ved at det vil bli umulig å forsvare Israel dersom man gikk tilbake til grensens fra 1967.

I den endelige versjonen av Obamas tale heter det at grenselinjene fra 1967 bare er et utgangspunkt, dog et avgjørende sådan.

Strid om bosetninger

Om lag en halv million israelere bor i bosetninger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Det har blitt spekulert på om Israel i forhandlinger med palestinerne skulle kunne få beholde en del av bosetningene dersom palestineren får andre landområder som kompensasjon.

Les flere nyheter her