Lettere å få prikker i trafikken

Smart innskjerpes prikkbelastningen på førerkortet for brudd på vegtraffikkloven. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Les mer Lukk

Flere forseelser i trafikken enn i dag vil gi prikker. Ferske førere med prøvetid kan få dobbel prikkbelastning. Antallet prikker per forseelse vil i mange tilfelle øke fra to til tre.

Fakta om dagens prikkordning:  

* Dagens prikkbelastningssystem ble innført 1. januar 2004.

* Får man åtte prikker i løpet av tre år, mister man førerkortet i seks måneder.

* Prikkbelastningssystemet brukes for overtredelser som er alvorlige, men som ikke er så alvorlige at de medfører tap av førerkort ved første gangs overtredelse.

* I utgangspunktet registreres overtredelsene med to prikker, men enkelte lave fartsovertredelser kan gi bare én prikk. Overtres flere bestemmelser, kan det gis prikker for hver bestemmelse som er overtrådt.

(Kilde: Paragrafen.no)

Dette er etter alt å dømme noen av forslagene som vil bli presentert av justisminister Knut Storberget (Ap) og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) onsdag. Bakgrunnen for forslagene er en rapport som en arbeidsgruppe oppnevnt av Samferdselsdepartementet kom med i mars 2009. Regjeringen varsler også strengere regler i Nasjonal Transportplan 2010–2019.

Strengere for ferske førere

– Ferske førere er dessverre oftere involvert i ulykker. Derfor er jeg opptatt av å gi et tydelig signal til denne gruppen om at de raskere vil miste førerkortet dersom de bryter trafikkreglene, sa daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) da hun mottok rapporten.

Arbeidsgruppen foreslår at bilførere i de to første årene etter avlagt førerprøve skal få dobbel prikkbelastning ved brudd på trafikkreglene, Begrunnelsen er at slike førere har mye høyere ulykkesrisiko enn fører med lengre erfaring.

Hovedkonklusjonen i rapporten er flere prikker per overtredelse. Grensen på åtte prikker for å miste førerkortet vil etter alt å dømme bli ført videre, men det skal kunne gis opptil tre prikker for hver overtredelse mot to i dag.

I dag får førere med seks prikker et varselbrev om at de er i faresonen for å miste førerkortet. Denne grensen vil bli senket til fire prikker.

Vil ha et mer finmasket system

Arbeidsgruppens forslag har vært ute til høring. Det er ingen innsigelser mot prikkbelastning, men Norges Automobil-Forbund (NAF) vil ha et mer finmasket system enn det arbeidsgruppen går inn for. Det blir også etterlyst bedre teknologiske løsninger som gir politiet on-line tilgang til prikkregisteret.

En utvidelse av ordningen slik det er foreslått, vil etter NAFs mening ikke skape den forståelsen hos folk flest som prikksystemet tok sikte på.

– Et mer finmasket system, slik som det tyske, vil være å foretrekke, heter det i høringsuttalelsen.

I dette systemet skilles det klart mellom «harmløse» forseelser med begrenset trafikkfare og de grove, bevisste overtredelsene.

Datatilsynet peker på at det kan by på problemer å skulle prikkbelaste førere i forbindelse med forhold som ikke er helt målbare, blant annet som kjøring med for liten avstand til bilen foran.

(©NTB)

Les flere nyheter her