Regjeringen justerer regler for strandsonen

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap), kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) og miljøvernminister Erik Solheim (SV) møtte fredag pressen i det populære strandområdet Huk på Bygdøy for å presentere de nye retningslinjene for forvaltning av strandsonen. Foto: Morten Holm / Scanpix. Les mer Lukk

Regjeringen skjerper byggeforbudet i 100-meterbeltet, men gjør det lettere å få unntak for kommunal næringsutvikling i områder av landet med mindre press på strandsonen. Strengest regler blir det i Oslofjorden.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap), kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) og miljøvernminister Erik Solheim (SV) møtte fredag pressen i det populære strandområdet Huk på Bygdøy for å presentere de nye retningslinjene.

– Dette sikrer muligheter for utvikling i distriktene. Vi opprettholder en streng praksis for bygging i sentrale strøk, men åpner mer for kommunale prosjekter, særlig innen næringsutvikling, i områder med mindre press på arealene, sier Stoltenberg.

Tre kategorier

Det nye er at landet deles inn i tre kategorier. Oslofjordregionen befinner seg i kategori én. Her er det minst strandplass per innbygger, og her vil forbudet bli håndhevet strengest.

Les også: Strid om kronprinsparet og strandsonen

Kommunal- og regionalminister Navarsete er godt fornøyd med den geografiske differensiering. Hun mener de nye retningslinjene gir kommunene større frihet og mer selvstyre i utviklingen av strandsonen.

– Dette er en gladmelding til mange kommuner. Nå skal kommunene få økt myndighet til selv å bestemme over egen strandsone, sier Navarsete.

I kategori to, der presset fortsatt er stort, men likevel noe mindre, ligger sørlandskysten og sentrale deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene.

– Med dette sikrer vi folk flest adgang til store deler av strandsonen også i framtiden. Nå har kommunene bedre redskap for planlegging og bærekraftig utvikling. Vi tar hensyn til at det er store ulikheter langs kysten, sier miljøvernminister Solheim.

100-metersforbud

I utgangspunktet gjelder byggeforbudet i 100-metersonen over hele landet, men det skal altså praktiseres med større lokal tilpasning enn i dag.

Det overordnede målet er fortsatt å ivareta allmennhetens interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Også næringslivsprosjekter som det åpnes for i områder med mindre strandpress, må ta hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap.

– Det er ikke slik at det nå blir fritt fram til å bygge hva som helst. Det må bygges etter en plan, men de nye retningslinjene gir større muligheter. Forskjellen i Norge er enorm, derfor deler vi landet inn i tre kategorier, sier statsminister Stoltenberg.

Lokal praksis skal fortsatt være i tråd med nasjonale målsettinger for strandsonen, og de nye retningslinjene stiller klare krav til kommuner som søker om dispensasjon for prosjekter i 100-metersbeltet.

– Det er viktig å unngå en uheldig nedbygging av strandsonen ved stadige dispensasjoner. Årlig gis det 800-900 slike dispensasjoner for nye bygg. Det er i meste laget, sier Solheim.

Kategori tre omfatter de mindre sentrale delene av fylkene på vestlandskysten opp til Trøndelag, samt alle kystkommunene i Nordland, Troms og Finnmark. Her gis det større rom for næringsvirksomhet i sjøkanten, for eksempel rorbuer for turister. (©NTB) (©NTB)