Regjeringen vil ha Oslo-los for utsatt ungdom

Harald Eias fiktive karakter Oslo-losen blir nå en realitet i hovedstaden. Men losene vil trolig opptre litt annerledes enn hvordan NRK-profilen gjør. (Foto: Scanpix). Les mer Lukk

Unge i Oslo som har svak tilknytning til skole og arbeidsliv, vil få tilbud om tett oppfølging av en los.

Losen skal gi ungdommene tett oppfølging og hjelpe dem til å mestre tilbud som gis i skolen eller av andre offentlige tjenester. Ungdommene som får tilbudet om å delta, vil få en fast person å forholde seg til i kontakt med det offentlige, opplyser barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

– Utdanning er helt avgjørende for å utvikle et selvstendig voksenliv. Mange unge trenger ekstra hjelp til å håndtere utfordringer i og utenfor skolen. Losen skal være en ressurs som skal gjøre det enklere for utsatt ungdom, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).

Los-prosjektet inngår i regjeringens innsats for at flere kan fullføre videregående opplæring og være godt rustet for arbeidslivet. Oslo kommune har fått to millioner kroner fra departementet for å ansette personer som skal arbeide som loser. Losene skal ha base på Riverside ungdomshus på Grønland i Oslo. (©NTB)