11.200 fikk norsk statsborgerskap i 2010

11.200 fikk norsk statsborgerskap i 2010 Les mer Lukk

11.200 personer fikk norsk statsborgerskap i 2010. Den største gruppen nye nordmenn var somaliere.

1.470 personer som fikk norsk statsborgerskap i fjor kom fra Somalia, 1.330 var fra Irak mens 1.050 var afghanere.

Nesten halvparten av de som fikk norsk statsborgerskap, kom til Norge på bakgrunn av familieinnvandring. Fire av ti kom som asylsøkere, viser en oversikt fra Utlendingsdirektoratet.

To tredeler av dem som fikk norsk statsborgerskap i fjor var voksne, og kvinneandelen var 53 prosent.

Men fra Thailand og Filippinene var mer enn åtte av ti nye statsborgere kvinner.

– Vi ser at mange etnisk norske menn gifter seg med kvinner fra disse landene. De fleste som fikk familieinnvandringstillatelse i fjor, kom nettopp fra Thailand og Filippinene, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i UDI.

27 prosent av søknadene UDI behandlet i 2010 endte opp med avslag.

– Den vanligste grunnen til avslag er at søkere ikke har klarlagt sin identitet. Mange fikk også avslag fordi de ikke la ved dokumentasjon på godkjent norskopplæring eller ikke har løst seg fra sitt tidligere statsborgerskap, sier Sjøholt.

(©NTB)