– Stor fare for at hovedtiltalte begår nye overgrep

Den lille kommunen Alvdal i Hedmark fylke har fått en en alvorlig overgrepssak å hanskes med. Fem personer er tiltalt for overrgrep mot fire barn. Foto: Scanpix/montasje ABC Nyheter Les mer Lukk

Det er stor fare for at den hovedtiltalte 64-åringen i Alvdal-saken vil begå nye seksuelle overgrep, mener de rettspsykiatrisk sakkyndige. De konkluderer med at 64-åringen er pedofil.

Overgrepssaken i Alvdal  
* Tre menn og to kvinner er tiltalt for grove overgrep mot to mindreårige søskenpar i Alvdal.

* På tiltalebenken sitter det ene søskenparets mor og stefar, det andre søskenparets foreldre og en nabo.

* Tiltalen omfatter blant annet voldtekt, incest og filming/fotografering av de seksuelle overgrepene.

* Ifølge tiltalen pågikk overgrepene fra høsten 2003 til høsten 2007. Barna var mellom seks og elleve år da overgrepene skal ha startet.

* Alle fem er tiltalt for overgrep som har en øvre strafferamme på 21 år. For to av de tiltalte blir det lagt ned påstand om forvaring på henholdsvis 13 og 14 år.

* Rettssaken startet i Nord-Østerdal tingrett 11. januar. Av plasshensyn går saken i lokalene til Sør-Østerdal tingrett på Elverum. Det er satt av fire uker til rettssaken.

* Dom faller 18. februar.

De sakkyndige konkluderer også med at 64-åringen oppfyller en del kriterier for psykopati, men ikke nok til at det kan stilles en psykopatidiagnose.

Les også: Mener hun ikke kunne ha avdekket overgrepssak

– Han har vist lite anger og skyldfølelse når han forklarer seg og er lite opptatt av negative konsekvenser for andre enn ham selv. Vi vurderer det slik at han har begrensninger i evnen til empati, sa rettspsykiatrisk sakkyndig Bjørn Solbakken, som har vurdert 64-åringen sammen med sin kollega Terje Tørrissen.

Les også: Alvdal-saken: - Mamma ba meg bli surrogatmor

Solbakken la torsdag fram de sakkyndiges rapport under rettssaken i Nord-Østerdal tingrett.

–64-åringen har ikke hatt sterke følelsesmessige reaksjoner på det som har skjedd. Han har benektet og bagatellisert overgrep, sa Solbakken.

Les også: Svik etter svik i Alvdal-saken

64-åringen ble i 1999 dømt for utuktig omgang med to unge jenter.

– Vi legger også denne til grunn, selv om tiltalte bestrider dommen, sa Solbakken.

64-åringen benekter selv at han er seksuelt tiltrukket av barn og mener at han ikke trenger behandling.

De rettspsykiatriske sakkyndiges konklusjoner blir avgjørende når retten skal bestemme om det skal idømmes forvaring eller ikke. Aktor Iris Storås har varslet at hun kommer til å legge ned påstand om forvaring i 14 år for 64-åringen, og forvaring i 13 år for den hovedtiltalte kvinnen.

Les også: Sjokket i Alvdal

De rettspsykiatrisk sakkyndige har hatt tilgang til politidokumentene i saken, har sett videoer og bilder, har hatt flere samtaler med tiltalte og har også fulgt rettssaken i Nord-Østerdal tingrett. (©NTB)