Bruker bilder på Facebook i barnekrangler

Det er ikke uvanlig at foreldre legger ut bilder av barna på Facebook i forbindelse med omsorgstvister. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Les mer Lukk

Foreldre bruker nettbilder av barna sine som brekkstang i barneverns- og barnefordelingssaker. Nå vurderer Justisdepartementet en lovendring.

Det er ikke uvanlig at foreldre som er fradømt foreldreretten legger ut bilder og video på Facebook og andre nettsteder av barn de har hatt samvær med under tilsyn, noe som får fosterforeldrene til å reagere, skriver Vårt Land.

Skilte foreldre krangler om når den ene parten legger ut bilder av barnet, og flere foreldre bruker bilder og video på Facebook i forbindelse med konflikter med barnevernet.

Medietilsynet ber nå Justisdepartementet og Datatilsynet om å sette en stopper for bildebruken.

– Foreldre legger ut bilder, lydfiler og videofilmer. Vi kjenner til filmer der barn ber om å få komme hjem og lydfiler der du hører barnevernet hente barna. Dette er en krenkelse av barns privatliv. Det er veldig uheldig, sier seniorrådgiver Stian Lindbøl hos Medietilsynet.

Han mener at Justisdepartementet og Datatilsynet bør vurdere om andre lover enn personopplysningsloven, som for eksempel barneloven og FNs barnekonvensjon, kan benyttes for å sette en stopper for stridslystne foreldre.

Datatilsynet er ikke ukjent med problemet, og får stadig inn flere saker der bilder og video er brukt av foreldre i konflikter. De skal nå se på om det er mulig å stramme inn lovverket.

– Så lenge de som legger ut bildene har foreldreretten, er det ikke mye vi kan gjøre, sier informasjonsdirektør Ove Skåra.

Justisdepartementet opplyser at de vurderer nye regler for mindreåriges personvern. (©NTB)