Vil gjøre Norge til Europas grønne batteri

Statsminister Jens Stoltenberg flankert av sine kolleger Johanna Sigurdardottir fra Island og Andrius Kubilius fra Litauen under det nordisk baltiske statsministermøtet i London torsdag ettermiddag. Foto: MARK EARTHY / Scanpix. Les mer Lukk

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) vil gjøre norsk vannkraft til et oppladbart batteri for store deler av Europa. Men da trengs det bedre kabelforbindelser, og det koster penger.

– Norsk vannkraft er en helt enestående energikilde. I motsetning til kullkraft, atomkraft og vindkraft kan den lagres i magasiner og brukes ved behov, sier Stoltenberg til NTB.

Han har de siste to dagene vært i London for politiske samtaler med den britiske statsministeren David Cameron og kolleger fra de øvrige nordiske land samt Baltikum.

Energispørsmål har stått høyt oppe på møteplanen, og et sentralt punkt er å sikre bedre utveksling av strøm mellom landene.

Stoltenberg ser for seg et system der norsk vannkraft lagres i magasiner i perioder med energioverskudd i Europa og at Norge da baserer sitt strømforbruk på import. Når strømbehovet øker på kontinentet skal norsk vannkraft bidra til energiforsyningen.

– Men vi vil ikke gå for en slik modell helt ukritisk. Det er viktig å vurdere nøye hvilke konsekvenser dette vil ha for strømprisene og kraftforsyningen hjemme. Det sentrale er å sørge for bedre flyt i energimarkedet, og da må vi ha bedre kabelforbindelser, sier han.

Ny kabel

Norge har i dag kabelforbindelser til Danmark og Nederland, men ikke til Storbritannia. En strømkabel til De britiske øyer kan vise seg viktig også i utviklingen av ny fornybar energi, mener Stoltenberg, og viser til at Statkraft er med i utviklingen av det gigantiske havvindprosjektet på Doggerbank i Nordsjøen.

En slik kabelforbindelse krever imidlertid store investeringer, men ingen i regjeringsapparatet ville torsdag komme med noe anslag over hvor store kostnader det er snakk om.

Ideen om et bedre og mer markedsorientert energimarked i Europa vant gehør hos de øvrige statsministrene under en konferanse i Øst-London torsdag. Ikke minst hos initiativtakeren til det nordisk-baltiske møtet, David Cameron.

– Vi må jobbe for et felles energimarked i EU, og her mener jeg Storbritannia og de nordiske og baltiske land kan gå i front. Vi er avantgarden når det gjelder økonomisk vekst, innovasjon og nye grønne jobber, sa Cameron.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen tenker i lignende baner.

– Alt ligger til rette for at våre land sammen kan bli den grønneste regionen i verden, sa han.

– Spennende

Møtet i London er det første i sitt slag, men sannsynligvis ikke det siste. Sentralt sto ideen om å la private gründere og entreprenører fra de ulike landene selv fortelle hva som må til for å sikre innovasjon og utvikling av nye ideer. Fra norsk side ble sammenhengen mellom økonomisk vekst og likestilling, pappapermisjon og kvinnelig deltakelse i arbeidslivet poengtert.

– Det var et spennende og annerledes møte, der mange ideer og forslag ble lagt på bordet. Jeg synes det var spesielt interessant å høre hvordan digitale løsninger kan bidra til bedre velferdstjenester. Ikke minst hadde Latvia kommet langt på dette området, sier Stoltenberg.

Storbritannias statsminister David Cameron sa han kom til å sette mye inn på å styrke båndene til Norden og Baltikum de kommende årene, ikke minst når det gjelder handel.

Allerede om kort tid skal den britiske handelsministeren Stephen Green reise mot nord og øst for å stimulere til økt næringslivssamarbeid, avslørte Cameron.

– Vi vil øke handelen med de nordiske og baltiske land. Men allerede i dag tilsvarer den vår samlede handel med Kina, sa den britiske statsministeren.