Varsler energikrise

SPÅR KRISE: Statoil-sjef Helge Lund tror oljeprodusentene vil få problemer med å holde følge med etterspørselen i årene fremover. Foto: Scanpix Les mer Lukk

Statoil-sjef Helge Lund tror oljeprodusentene vil få problemer med å holde følge med etterspørselen.

I et intervju med Teknisk Ukeblad (TU) gir han uttrykk for frykt for at beslutningstakerne ikke har tatt inn over seg energiutfordringene verden står overfor.

Lund bruker ikke ordet energikrise, men han er tydelig på at det blir vanskelig å levere nok olje til markedet innen få år, dersom den økonomiske utviklingen fortsetter.

– De lette oljefatene er tatt opp for lenge siden. Og de politiske, teknologiske og økonomiske utfordringene gjør det stadig vanskeligere å øke produksjonen, sier Lund.

- Stor utfordring

På spørsmål om det er fare for at bransjen ikke vil klare å levere nok olje til markedet slik at det blir fysisk mangel på olje i løpet av de nærmeste årene, svarer Statoil-sjefen dette:

– Personlig tror jeg oljeprodusentene på tilbudssiden vil slite med å holde følge med den voksende etterspørselen. Det er en stor utfordring.

- Enormt gasspotensial

Før påske skal regjeringen ta stilling til en konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen. Det er viktig for Statoil å sikre at det norske oljeeventyret varer lengst mulig.

– Jeg går ikke ut og argumenterer for olje- og gassutvinning i disse områdene for å bli populær. Jeg gjør det fordi det er svært viktig for næringen. Det er lange letetider i denne bransjen, og det haster å få tilgang til nye områder, slår han fast overfor TU.

Når det gjelder naturgass er situasjonen annerledes, mener Lund. Han sier det fremdeles er store gassressurser igjen i verden, og han mener gass har et enormt potensial fordi det er en fleksibel ressurs med relativt lave CO2-utslipp.