Høyesterett forkaster anke i Amelie-saken

Høyesteretts ankeutvalg forkaster anken fra Politiets utlendingsenhet i Maria Amelie-saken. Maria Amelie slipper dermed å sitte fengslet. Foto: Scanpix Les mer Lukk

Høyesteretts ankeutvalg forkaster anken fra Politiets utlendingsenhet i Maria Amelie-saken. Hun slipper dermed å sitte fengslet.

Sist onsdag ble den unge kvinnen arrestert etter at hun hadde holdt et foredrag på Nansenskolen på Lillehammer. Dagen etter besluttet Oslo tingrett at Maria Amelie (25) skulle sitte fengslet i to uker i påvente av å bli sendt ut av landet. Hun ble dermed sittende på politiets utlendingsinternat på Trandum over helgen.

Les også: Stoltenberg: - Skal ikke belønne ulovlig opphold

Dette sa Stoltenberg om Maria i Stortinget

Kjennelsen ble omgjort av lagmannsretten mandag. I den kjennelsen kom det også skarp kritikk av politiets handlemåte. Politiets utlendingsenhet (PU) anket lagmannsrettens avgjørelse, men anken fikk ikke oppsettende virkning. Dermed kunne Maria Amelie forlate Trandum mot daglig meldeplikt hos politiet.

Her melder Maria seg for politiet

Les også: Ingen Amelie-hjelp fra Strasbourg

Høyesterett finner lagmannsrettens kritikk av politiet uheldig, men mener disse kommentarene kun er et tillegg og ikke har noen innvirkning på kjennelsen. Et enstemmig ankeutvalg forkaster derfor PUs anke. (©NTB)