Retten godtok at barn ble slått

Barneombud Reidar Hjermann reagerer sterkt på tingrettens argumentasjon i dommen. Foto: Scanpix Les mer Lukk

Stavanger tingrett har frikjent et foreldrepar for vold mot sine barn selv om foreldrene innrømmet å ha slått barna. Barneombudet er rystet.

Faren på 33 år og moren på 39 år innrømmet at de hadde slått sine barn fra de var henholdsvis ett og tre år gamle, og var tiltalt etter den såkalte familievoldsparagrafen, skriver Stavanger Aftenblad.

Til tross for at barna fortalte detaljert om voldshandlingene i innspilte dommeravhør, og at en eldre datter av moren også vitnet om vold i hjemmet, fant tingretten at det var for stor usikkerhet knyttet til barnas forklaringer, og frifant derfor foreldrene.

Tingretten skriver i dommen at den legger til grunn at klapsene som foreldrene har innrømmet, har skjedd for å avverge fare eller «som en spontan og umiddelbar reaksjon som ikke hadde noen form for avstraffelse. Dette skjedde i anstrengte situasjoner hvor ungene ikke lot seg rettlede verbalt».

De to barna, en gutt og en jente, var rundt fire og seks år da dommeravhørene ble gjennomført. Foreldrene nektet i retten for at volden var så grov som barna forklarte.

Barneombud Reidar Hjermann reagerer sterkt på tingrettens argumentasjon i dommen, og vil vurdere å be om en lovendring i straffeloven.

Det er spesielt én setning i dommen som han reagerer på: «Da barneoppdragelse med nødvendighet innebærer bruk av både fysisk makt og trusler, er det i rettspraksis utviklet unntak for visse former for trusler og maktanvendelse som skjer som ledd i barneoppdragelsen.»

– Denne setningen tilhører et helt annet århundre. I dag er kunnskapen om barneoppdragelse kommet mye lengre. Jeg er forferdet over at voksne mennesker mener det er nødvendig å bruke trusler i oppdragelsen. Ingen fagfolk vil hevde at dette er nødvendig, sier Hjermann til Aftenbladet.

Hjermann understreker at han ikke kommenterer bevisvurderingen i saken, kun tingrettens argumentasjon.

Barneloven ble endret etter en omstridt høyesterettsdom i 2005, og det ble presisert at alle typer slag er forbudt. (©NTB)