Ble bedt om å reise eller få sparken

Polske renovasjonsarbeidere som var hyret av Adecco, skal ha fått sparken da de klagde på arbeidsforholdene. Avskjedssamtalen er ifølge Fagbladet dokumentert på lydopptak.

Etter at Fagbladet og NRK tok opp saken, har Adecco tatt selvkritikk og sier at de vurderer oppsigelsene til de polske renovatørene som ugyldige.

Ragn-Sells fikk oppdraget med å tømme søppel i Asker kommune, og selskapet leide inn polske renovatører på korttidskontrakter fra Adecco.

Renovatørene skal ha blitt satt til å arbeide mellom 10 og 14 timer daglig.

Da de til slutt sa ifra at dette ikke gikk lenger, ble de innkalt til Adecco der de fikk valget mellom å slutte frivillig og reise hjem, eller å få sparken på grunn av for dårlig jobb.

Fagbladet sitter på lydopptak fra møtet som dokumenterer at renovatørene ble truet med at de aldri kom til få jobb i Norge mer hvis de ikke sluttet frivillig.

Distriktssjef Kay-Arne Langerud i Adecco sier at dette ikke er i tråd med selskapets rutiner.

– Slik skal det ikke være. Vår vurdering er at vi må anse oppsigelsene som ugyldige. Vi kommer til å gå gjennom grunnleggende arbeidsrett og hvordan man opptrer overfor kolleger og ansatte med alle våre konsulenter på nytt, opplyser Langerud.

Fagforbundet har anmeldt Asker kommune, som de mener sitter med ansvaret, selv om renovasjonstjenesten er satt ut til et privat selskap.