Britiske eksperter støtter Treholt

Britiske krimeksperter sier det samme som ekspertene som uttaler seg i boka Forfalskningen, nemlig at det ikke var noen tapebit på kofferten i januar 1984. Her er Arne Treholt fotografert u 2008. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX. Les mer Lukk

Et britisk kriminalteknisk institutt slår fast at det ikke var noen tapebit på spiondømte Arne Treholts koffert da han ble arrestert.

Treholts advokat Harald Stabell sier at rapporten styrker Treholts gjenopptakelsesbegjæring så mye at det nå blir umulig å nekte ham gjenopptakelse, skriver Aftenposten.

Det var i boka «Forfalskningen – politiets løgn i Treholt-saken», som kom i høst, at det første gang ble hevdet at politiet hadde manipulert bevis i saken mot Treholt.

Treholt ble arrestert på Fornebu i januar 1984.

Støtter hypotesen

Ekspertrapporten fra engelske LGC Digital & Document Forensics, som nylig ble levert til Gjenopptakelseskommisjonen, støtter hypotesen i boka.

Like før pågripelsen ble Treholt fotografert av politiets spanere med en dokumentkoffert i hånden. Rapporten, som er bestilt og betalt av Treholt, trekker samme konklusjoner som ekspertene som uttaler seg i den norske boka: Det var ingen teipbit på Treholts koffert januar 1984.

Derimot er en teipbit synlig på et bilde som politiet hevder ble tatt i Treholts leilighet i 1983 og som skal underbygge det såkalte pengebeviset, som ble svært sentralt i rettssaken mot Treholt.

På bilder etter pågripelsen er teipbiten igjen synlig. Det innebærer ifølge «Forfalskningen»-forfatterne Geir Selvik Malthe-Sørensen og Kjetil Bortelid Mæland at politiet fabrikkerte pengebeviset for å sikre at Treholt skulle bli dømt for spionasje.

Tror på gjenopptakelse

Fotoeksperter som uttaler seg i LGCs rapport, gir «strong support» til hypotesen om at det ikke var noen teipbit på Treholts koffert da han ble arrestert.

På en skala fra 1 til 6, angir LGC sikkerheten i rapportens konklusjon til å være 5.

Treholts advokat er nå sikker på at saken må bli gjenopptatt.

– Jeg kan ikke med min beste vilje se at det etter denne undersøkelsen, og dens konklusjon, kan være mulig å nekte gjenopptakelse. Teipbiten var der i 1983, den er borte fra bildet fra Fornebu året etter, for så å dukke opp igjen på kofferten senere. Dette er den tredje rapporten som med sikkerhet slår fast at det ikke var teip på kofferten da Treholt ble arrestert. Derfor må lovens vilkår om sannsynliggjøring av fabrikkerte, og derved falske bevis, være oppfylt, sier Stabell til Aftenposten.