Tobakksrøyk hjemme tar mange barneliv

165.000 barn dør hvert år på grunn av andres røyking, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon WHO. FOTO: REUTERS/SCANPIX Les mer Lukk

Barn er mer utsatt for passiv røyking enn noen annen aldersgruppe, og rundt 165.000 barn dør hvert år av dette, ifølge en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Dette illustrasjonsbildet er trykket på sigarettpakker i Brasil for å advare voksne mot å røyke sammen med barn. Foto: Scanpix

De fleste av dødsfallene skjer i Afrika og det sørlige Asia, spesielt i lavinntektsland, ifølge forskerne. Barna bli først og fremst utsatt for tobakksrøyk hjemme.

– Kombinasjonen av passiv røyking og infeksjonssykdommer viser seg å være en dødelig kombinasjon i disse regionene, påpeker forskerne.

Les også: - Tredjehåndsrøyk svært lite farlig

I afrikanske land er det langt flere barn enn voksne som dør av andres røyking. Anslagsvis 43.375 barn per år dør av passiv røyking her, mens tallet er 9.514 for voksne.

I de rikeste europeiske landene er det bare 71 barnedødsfall årlig som skyldes andres røyking, mot 43.375 voksne døde, ifølge anslagene.

Ett av hundre dødsfall

Til sammen antas det at 600.000 mennesker i alle aldre dør som følge av passiv røyking, ifølge anslagene. Det tilsvarer ett av hundre dødsfall.

379.000 av dødsfallene skyldes hjertesykdom, 165.000 skyldes infeksjoner i nedre luftveier, 36.900 skyldes astma og 21.400 skyldes lungekreft. Undersøkelsen baserer seg på data fra 192 land fra 2004.

40 prosent av alle barn verden over er utsatt for andres røyk, mens 35 prosent ikke-røykende kvinner og 33 prosent ikke-røykende menn opplever det samme.

Etterlyser røykelover

Annette Pruss-Ustun, som ledet forskningsarbeidet, ber verdens land sette i verk WHOs konvensjon om tobakkskontroll, som blant annet omfatter høyere tobakksskatter og reklameforbud.

– Å håndheve røykelover vil trolig vesentlig redusere antallet dødsfall etter passiv røyking i løpet av det første året, noe som vil føre til lavere kostnader i sosial- og helsesystemene. Det burde politikere tenke på, sier Pruss-Ustun.

Les også: Slik blir huden når du røyker

Bare 7,5 prosent av verdens befolkning bor i land som har innført omfattende røykelover. Og selv i disse landene er det ikke sikkert at loven bli håndhevet.

Dødsfallene etter passiv røyking kommer i tillegg de om lag 5,1 millioner mennesker som hvert år dør av egen røyking, ifølge WHO. (©NTB)

Les også: WHO sterkt kritisk til norsk tobakk-strategi