NATO-lederne vedtar nytt styringsdokument

NATO-toppmøtet i Lisboa åpner fredag. Nytt strategisk konsept, det planlagte rakettskjoldet og innsatsen i Afghanistan er viktige tema. Foto: AFP / SCANPIX. Les mer Lukk

Etter et intenst arbeid spikrer NATOs stats- og regjeringssjefer forsvarsallianses nye styringsdokument i Lisboa. Jens Stoltenberg er svært fornøyd med resultatet.

NATO-lederne samlet seg fredag til det generalsekretær Anders Fogh Rasmussen mener er et av de viktigste toppmøtene siden forsvarsalliansen ble opprettet.

Norge har særlig vært opptatt av tre spørsmål i arbeidet med NATOs nye strategiske konseptet.

– Det er tydeliggjøring av det kollektive forsvaret av NATOs kjerneoppgaver, vektleggingen av partnerskap og NATOs samarbeid med Russland, samt NATOs rolle i nedrustning og ikkespredning av atomvåpen, sa statsministeren til norske journalister rett før toppmøtet startet fredag ettermiddag.

Rakettforsvar

Afghanistan og rakettforsvar vil også svært viktig på toppmøtet. Norge har tidligere gitt uttrykk for skepsis for planer om rakettforsvar. Når regjeringen nå støtter det er det på grunn av tre forhold, ifølge Stoltenberg.

– Det understrekes at det blir en trinnvis oppbygging. I tillegg det skal være et NATO-basert rakettforsvar, ikke bilateralt system mellom USA og enkeltland. Og det siste er at det er bred enighet om å utvikle et rakettforsvar i samarbeid med Russland, sier statsministeren.

– Det er en veldig stor fordel om vi får Russland med på rakettskjoldet. Men det gjenstår mye arbeid for å finne ut hva det kan bli til, legger han til.

Medvedev deltar

Det at Russlands president Dmitrij Medvedev deltar på toppmøtet var ikke opplagt for noen uker siden.

Partnerskapet med Russland er noe Stoltenberg kommer til å legge vekt på under toppmøtet.

– Norge har en nærhet til dette simpelthen fordi vi er et naboland. Jeg kommer til å snakke om det vi får til i våre bilaterale forbindelser med Russland. Blant annet enighet om delelinjeavtalen, noe som er blitt lagt merke til i NATO, sier Stoltenberg.

Overdrar sikkerhetsansvaret

På møtet skal NATO-lederne også kunngjøre at prosessen med å overføre ansvaret til afghanerne starter i begynnelsen av 2011.

– Vi støtter Karzais mål om å ta over ansvaret for sikkerhetssituasjonen i hele landet innen utgangen av 2014, sier Fogh Rasmussen til NTB.

Jens Stoltenberg understreker imidlertid at overføring av ansvar ikke automatisk betyr uttrekning av militære bidrag.

– Tvert imot betyr det at vi fortsatt skal være der, men på en annen måte, med opplæring og trening av afghanske styrker, sier Stoltenberg.

Ser an situasjonen

Norge støtter også Karzais mål og planlegger for 2014, men har ikke satt noen endelig dato for tilbaketrekking.

– Regjeringen ser an situasjonen, sier forsvarsminister Grete Faremo,

Forsvar av hjemmeområdet fra nye trusler utenfra er en svært viktig del av det nye strategiske konseptet. Det forrige konseptet ble ferdig i 1999 da trusselbildet var helt annerledes.

NATO-lederne skal i helgen blant annet bli enige om et felles rakettskjold og en strategi for dataangrep, en såkalt cyberstrategi.