Helse-Norge kritisk til felles nødnummer

Helse-Norge kritisk til felles nødnummer Les mer Lukk

Helse-Norge sier nei til felles nødnummer for helsevesenet, brannvesenet og politiet.

En arbeidsgruppe styrt av Justisdepartementet anbefaler at Norge får ett nødnummer 112 for alle nødanrop. Utvalget mener at dette vil effektivisere tjenesten og hindre feilmeldinger.

Høringsuttalelsene viser at stort flertall av uttalelsene levert fra helsevesenet, inkludert Statens helsetilsyn, Helsedirektoratet, de fire regionale helseforetakene, Legeforeningen og Sykepleierforbundet er svært kritiske til hele prosessen knyttet til omlegging, skriver bt.no.

Arbeidsgruppens forslag betyr at de 23 sentralene i brannvesenet med nummer 110 og de 19 akuttmedisinske sentralene med nummer 113 vil bli nedlagt.

Oppgavene skal overføres til sju-åtte nødsentraler som skal betjene større geografiske områder enn i dag. Arbeidsgruppene regner med at denne ordningen vil spare inn rundt 190 årsverk.

Høringssvarene fra helsevesenet viser at mange frykter at en slik ordning vil gi publikum et dårligere tilbud og senere hjelp når sekundene teller.