Konflikt rundt en tredel av norske lokalsykehus

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX Les mer Lukk

En bølge av sentralisering feier over Sykehus-Norge. Det skaper opprivende konflikter i alle landsdeler og mellom regjeringspartnerne Ap og Sp.

Over hele landet pågår det nå opprivende konflikter om hvordan Sykehus-Norge skal organiseres, skriver Aftenposten.

En oversikt avisen har utarbeidet, viser at så mange som en tredel av de rundt 50 lokalsykehusene i Norge nå er gjenstand for konflikt.

Enten på grunn av planer om nedleggelse eller i forbindelse med endringer i fordelingen av oppgaver mellom sykehusene som er til vurdering.

– Vi er nå på vei inn i en ny bølge av større endringer. Det er et tydelig utviklingstrekk i alle de fire regionale helseforetakene, sier professor Terje P. Hagen ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

I alle de fire regionale helseforetakene legges nå strategier eller investeringsplaner for det neste tiåret. Mange av avgjørelsene treffes i høst. Ap og Sp står steilt mot hverandre om hvordan regjeringen skal forholde seg til konfliktene.

Sp – med støtte fra SV – vil at Stortinget skal kunne gripe inn direkte i mange av de pågående konfliktene. Ap på sin side vil sikre de regionale helseforetakene handlingsrom til å gjøre omorganiseringer av hensyn til kvaliteten på tilbudet.

(©NTB)