En av to oslokvinner under 25 tar abort

Over halvparten av alle oslokvinner under 25 år som blir gravide, velger å avbryte svangerskapet.

Abortandelen blant kvinner i denne aldersgruppen er høyest i landet, skriver Aften.

I Oslo ble det i 2009 registrert 38,4 aborter per 1.000 kvinner i alderen 20 til 24 år, mens landsgjennomsnittet er 30,4 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå.

Totalt ble det gjennomført 1.053 aborter i hovedstaden blant kvinner under 25 i 2009. 896 barn ble båret frem.

Professor og overlege Anne Eskild mener tallene kan ha sammenheng med at kvinner kommer til Oslo for å ta utdanning, og at forholdene ikke er godt nok tilrettelagt for å få barn som student. En av årsakene er at rett til foreldrepenger først og fremst knytter seg til arbeidsinntekt.

– Manglende rett til foreldrepenger kan være en grunn til mange aborter blant unge kvinner, sier hun.

Selv om andelen unge kvinner som tar abort, er høy, blir også færre unge enn før gravide. Unge er også blitt bedre til å bruke prevensjon, viser forskning som er utført av seksualforsker Bente Træen.