70 prosent strøk på medisineksamen i Oslo

Over 70 prosent av medisinstudentene på tredje semester ved Universitetet i Oslo strøk på en kontinueringseksamen i høst.

– Jeg tror ikke på at over 70 prosent av studentene som tok kontinuasjonseksamen OSCE, er så dårlige at de ikke kan fortsette på kullet sitt, sier leder for Medisinsk fagutvalg Daniel Barth til Universitas.

13. august ble kontinuasjonseksamen, OSCE (Objective Structured Clinical Examination), avholdt for medisinstudenter på tredje semester ved Universitetet i Oslo.

Én av fem strøk ved eksamenene i vår. På andre forsøkt strøk 71,4 prosent av denne gruppen på nytt. Dermed har de bare ett forsøk igjen før de blir kastet ut av medisinstudiet.

OSCE er en stasjonseksamen hvor studentene er innom 25 forskjellige stasjoner og har syv minutter til rådighet per stasjon. Fagutvalget, ved leder Daniel Barth, har nå engasjert seg i saken og sendt inn en fellesklage til både fakultet og klagenemnda. De mener det er behov for endringer i eksamensformen som ble innført i 2009.

Barth peker spesielt på de uklare spørsmålsformuleringene og den dårlige tiden studentene har på hver post som problemer med eksamensformen. Dette har ført til at flere studenter har misforstått hva det spørres om og dermed svart helt feil.

Fagutvalget er bekymret for at kravene til OSCE-eksamen er for høye og at tiden er for knapp, slik at det blir en test i stressmestring snarere enn en test i kunnskap.

– Studentene som har tatt denne eksamen har beskrevet det som et stressmestringshelvete, sier Barth. (©NTB)

Les flere nyheter fra ABC Nyheter