Innrømmer mangel på informasjon

Your browser doesn't support HTML5 video.

Nekter å legge fram dokument
Senterpartileder Liv-Signe Navarsete innrømmet at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen burde vært informert om pengegavene til Sp. Samtidig nekter hun innsyn i interne partidokumenter der pengegavene er omtalt.

– Vi forvisset oss ikke om at Riis-Johansen var kjent med det. Det burde vært gjort, men vi forsøkte ikke å holde støtten skjult for ham, sa Navarsete under Stortingets høring tirsdag.

Saksordfører Per-Kristian Foss (H) ville vite om hun ikke burde ha skjønt tidligere at støtten på 500.000 kroner fra Eidsiva Energi og 200.000 kroner fra Troms kraft var ulovlig.

Her grilles Riis-Johansen

Navarsete ble i tillegg presset av Foss for å offentliggjøre et dokument til arbeidsutvalget i partiet, men partilederen var urokkelig.

Hun sa at alle opplysningene i dokumentet om pengegavene var kjent fra tidligere.

– Det inneholder imidlertid interne strategier og interne partisaker som vi har valgt ikke å offentliggjøre, sa hun.

Vil ikke sladde

Foss spurte om det ikke var mulig å offentliggjøre dokumentet etter at alle de interne opplysningene om partistrategi var sladdet.

Navarsete svarte at det ville være å gå over en grense å offentliggjøre interne partidokumenter.

Foss mener at manglende vilje til offentliggjøring, selv av et sladdet dokument, styrker mistanken om at statsråden visse at Eidsiva Energi var bidragsyter til partiet på et tidligere tidspunkt enn hun har opplyst.

– Hvis dette er tilfelle, faller hele hennes forklaring om at hun ikke visste noe før i september i år, sier Foss.

Se også: Måtte svare på mail-surr

Se også: - Vi har ikke noe å skjule

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen møter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag formiddag for å svare på spørsmål om forhold knyttet til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til Senterpartiet. Foto: Morten Holm / Scanpix

Negativt inntrykk

Opposisjonen festet fortsatt ikke lit til olje- og energiminister Terje Riis-Johansens forklaring om at han overhodet ikke hadde kjennskap til pengegavene på 700.000 kroner fra to kraftselskaper.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens saksordfører, Høyres Per-Kristian Foss, finner det usannsynlig at en statsråd ikke hadde kjennskap til et så sentralt Sp-prosjektet som fornybarsatsingen.

– Uansett er det sløvt at han ikke nøyere leser e-post fra generalsekretæren om pengesituasjonen i partiet, sier Foss.

Han sitter igjen med et mer negativt inntrykk av Riis-Johansen enn før høringen startet.

Olje- og energiministeren fastholdt i sin forklaring at det ikke er belegg for å hevde at Eidsiva Energi og Troms Kraft fikk konsesjoner som gjenytelse for pengestøtte.

Kjente ikke

– Verken gjennom e-poster eller på annen måte, skriftlig eller muntlig, er jeg blitt gjort kjent med pengegavene. Dem fikk jeg først vite om i september i år da Statistisk sentralbyrå la fram tall om partistøtte. Fornybarprosjektet til Sp er ikke noe tema for politisk ledelse i Olje- og energidepartementet, framholdt Riis-Johansen.

Komitéleder Anders Anundsen (Frp) mener det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål og at Riis-Johansen ikke klarte å gi en overbevisende framstilling av sin egen befatning med pengesaken.

Han synes olje- og energiministeren ga en svak vurdering av habilitetsproblematikken.

KrFs Hans Olav Syversen sier at komiteen ikke har grunnlag for å mene at Riis-Johansen lyver, men mener at han utviser en politisk uvitenhet som er utillatelig.

– Kritikken gjelder særlig det forhold at han synes å være uvitende om innholdet i en rekke e-poster fra partiets generalsekretær. Det er på grensen til å være ignorant, sier Syversen.

Ap fornøyd

Aps Martin Kolberg var ikke blant dem som mente det var nødvendig med en åpen høring.

Etter utspørringen av Riis-Johansen fastholdt Kolberg at Sp-statsråden ikke har gjort noe galt og ikke misbrukt sin embetsutøvelse.

Venstres leder Trine Skei Grande presset på om habilitet, og mente det burde ha ringt, ikke bare én bjelle, men et helt klokkespill, hos Riis-Johansen da Egebergs mange e-poster begynte å komme.

Olje- og energiministeren ville ikke spekulere om sin habilitet, men innrømmet at han ville ha vært inhabil, hvis han hadde kjent til pengegavene på det tidspunktet da konsesjonene ble gitt.

– Men det gjorde jeg altså ikke, understreket Riis-Johansen.

Hans statssekretær Sigrid Hjørnegård fastholdt at heller ikke hun hadde kjennskap til de omtalt pengegavene før SSBs oversikt ble lagt fram.

(©NTB)