Vil ha store endringer i danske «innvandrergettoer»

Små grupper av bråkmakere tente i fjor bål i gatene på Nørrebro og andre bydeler i København. Ifølge politiet var det snakk om små grupper som opererte i ly av mørket og deretter stakk av før politiet rakk frem. Foto: Mogens Flindt / SCANPIX DANMARK Les mer Lukk

Den danske regjeringen vil stanse strømmen av innvandrere til de såkalte gettoene og gjøre barnehagen obligatorisk for innvandrerbarn. Forslaget får bred støtte i opposisjonen.

Den danske regjeringen ble søndag ferdig med sin såkalte gettoplan, og planen vil bli lagt fram for offentligheten tirsdag.

Planen inneholder en rekke tiltak som blant annet skal endre sammensetningen av beboere i belastede områder i de største danske byene.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen presenterte hovedtrekkene i regjeringens nye satsingen under åpningen av Folketinget tidligere i høst.

Han varslet da en innsats i 29 utvalgte boligområder med stor tetthet av sosiale problemer, og han ga blant annet løfter om å sette av en halv milliard danske kroner til rivning av bygninger i slike belastede strøk.

Barnehage for alle

Et annet tiltak er å innføre obligatorisk barnehage for innvandrerbarn som ikke snakker skikkelig dansk. Familier som ikke vil sende barna i dansk barnehage, kan bli trukket i sosiale ytelser.

De største opposisjonspartiene, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, stiller seg begge bak regjeringens forslag. Det samme gjør regjeringens støtteparti Dansk Folkeparti.

Mulighet til tvang

Hvis barnas normale språkutvikling er i fare, er det nødvendig å gi kommunene makt til å tvinge foreldrene til å sette barna i barnehage, mener Mette Fredriksen, sosialpolitisk talskvinne i Socialdemokraterne.

Socialistisk Folkepartis talskvinne i integrasjonssaker, Astrid Krag, ønsker også å gi kommunene mulighet til å bruke tvang.

De to partiene motsetter seg derimot forslaget om å trekke i de sosiale ytelsene til innvandrerfamilier som nekter å sende barna i barnehage.

Belastende retorikk

Men politikernes retorikk og håndtering av saken møter også kritikk.

De belastede områdene kalles gjennomgående for gettoer, både av politikere og medier. Løkke Rasmussen har også kalt bydelene for «festninger som vi skal bryte gjennom»

Tidligere i oktober uttalte politisjef Johan Reimann i København til Kristeligt Dagblad at en generaliserende og konfronterende omtale risikerer å forsterke og også skape flere av problemene de søker å løse. Han fikk støtte av flere kolleger.

– Kommer skjevt ut

Når politikere både til høyre og venstre på den politiske skalaen forlanger at «gettoproblemene» skal løses med jernhånd, kommer de skjevt ut, mener Reimann.

Målrettet oppsøkende og forebyggende innsats overfor unge er politisjefens medisin.

– Når man for eksempel kaller Mjølnerparken (i København) for en getto og en sort plett, så skjer det at de ressurssterke beboerne vil flytte. For hvem har lyst til å bo i en getto? Dermed risikerer man å skape det problemet som man forsøker å bekjempe, sier Reiman.

– Selvfølgelig skal man ikke skjule problemene, men man skal heller ikke forverre dem med en uheldig retorikk.

Problem

En ny meningsmåling viser at danske velgere ser alvorlig på de såkalte gettoproblemene.

Hele 88 prosent av de spurte er helt eller delvis enige i at forholdene i sosiale gettoer i større danske byer er et alvorlig samfunnsproblem.

Samtidig sier de danske velgerne at det er Socialdemokraternes partileder Helle Thorning-Schmidt som har størst troverdighet i saken, skriver avisa Politiken.

I målingen utført av Megafon sier 39 prosent av de spurte at Thorning-Schmidt er best egnet til å løse gettoproblemene i Danmark. 27 prosent mener Lars Løkke Rasmussen er best egnet. (©NTB)