Vil ha økt konkurranse i bokbransjen

Konkurransetilsynet utfordrer nå bokbransjens fastprisordning.(Foto: Berit Roald / SCANPIX) Les mer Lukk

Konkurransetilsynet mener bokbransjens fastprisordning er konkurransebegrensende og ikke til fordel for forbrukerne.

Konkurransetilsynet understreker sitt syn i et høringssvar til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

– Vi kommer med to konkrete forslag til endringer som kan bidra til å fremme konkurransen i bokbransjen. Det ene forslaget går ut på å endre systemet for fastsettelse av fastprisperioden på bøker. I dag opphører fastprisperioden for samtlige av fjorårets utgivelser 1. mai året etter. Vi foreslår at fastprisperiodens lengde skal fastsetes for hver enkelt bokutgivelse, sier seksjonsleder Christian Lund i Konkurransetilsynet.

Høringen dreier seg om unntak fra konkurranselovens paragraf om samarbeid ved omsetning av bøker

– Det andre innspillet vårt går ut på at bokforhandlere bare kan avtale ny fastprisperiode for bøker som utgis på nytt, dersom innholdet i boken er vesentlig endret. Endringer som nytt omslag, ny papirkvalitet, nytt forord eller begrenset omfang av ny tekst mener vi ikke skal gi mulighet for ny fastprisperiode, sier Lund.

Konkurransetilsynet støtter de andre endringene departementet foreslår i sitt høringsbrev.

(©NTB)

Les også: Ingen inntektsfest for Knausgård