Meling får refs fra disiplinærutvalget

Stavangeradvokat Brynjar Meling får refs av Advokatforeningens disiplinærutvalg. Foto: Scanpix Les mer Lukk

Stavangeradvokat Brynjar Meling får kritikk for brudd på god advokatskikk i en barnefordelingssak han jobbet med i fjor.

Det er Advokatforeningens disiplinærutvalg som har kommet til at Meling har brutt regelen for god advokatskikk, skriver Stavanger Aftenblad.

Kritikken gjelder en sak der Meling var engasjert av en kvinne som var involvert i en barnefordelingssak i 2009. Ifølge disiplinærutvalget unnlot Meling å fremme klientens merknader overfor Haugaland tingrett, til tross for at retten hadde satt to tidsfrister.

Avgjørelsen i disiplinærutvalget var ikke enstemmig. Et av utvalgets medlemmer mente Meling ikke hadde brutt god advokatskikk og at begjæringen til tingretten åpenbart var rettslig uholdbar.

Utvalget bemerker for øvrig at Melings unnlatelse ikke hadde noen betydning for selve sakens utfall.

Meling ønsker ikke å kommentere kritikken fra disiplinærutvalget. Han begrunner det med taushetsplikten overfor sin klient. (©NTB)