Utvist fra Norge – får penger fra Nav

Illustrasjonsfoto: Scanpix
Innvandrere uten lovlig opphold får penger fra Nav og krangler for å få dem med seg når de kastes ut av Norge. Nav aner ikke hvor mye penger som kan være urettmessig utbetalt og nå slår politiet alarm.

Politiet slår nå alarm om det som kan være en ny Nav-skandale. Asylsøkere får utbetalt penger fra Nav selv om de oppholder seg ulovlig i Norge, skriver Dagsavisen.

Politiets utlendingsenhet (PU) fikk mistanke om at Nav utbetaler penger til innvandrere uten lovlig fordi det oppstår stadige diskusjoner om penger når politiet skal sende dem ut av landet.

Les også: Svindlet til seg 81 millioner

– Vi oppdaget en rekke tilfeller hvor utlendinger hadde utbetalingsblanketter fra Nav, som de krevde å få hevet til tross for at de hadde oppholdt seg ulovlig i Norge. Vi er av den oppfatning at utlendinger ikke har rett på støtte fra Nav når de ikke har lovlig opphold og skal tvangsreturneres. Politiet nekter derfor utlendingene å få med seg Nav-pengene når de blir tvangssendt ut av Norge, sier avdelingsdirektør Ole Johan Heir i PU til Dagsavisen.

Store konflikter

Konfliktene mellom politimannskapene og de uttransporterte om disse pengene er blitt så mange at PU bestemte seg for å innlede egne undersøkelser.

PU har vært i kontakt med ansatte ved Nav-kontroll Øst, to bydelskontorer i Oslo og ansatte ved Folkeregisteret, skatt Øst og Skattedirektoratet.

– Mye tyder på at det er behov for bedre varslingsrutiner til Nav om personer som ikke lenger har lovlig opphold i Norge. Vi har derfor sendt et brev til Politidirektoratet med forslag om å arrangere et møte mellom POD, PU, UDI, Nav og Skattedirektoratet for utarbeidelse av gode rutiner, sier Heir.

Manglende kontroll

Politiets utlendingsenhet har blant annet gått igjennom varsels- og registreringsrutinene i Skattedirektoratet og Folkeregisteret, og de mener at det også kan finnes utlendinger som mottar penger fra Nav, selv etter at de forsvinner eller er blitt uttransportert fra Norge.

Direktør for kontroll og innkreving i Nav, Magne Fladby, sier til Dagsavisen at Nav er i dialog med Politiets utlendingsenhet om saken.

Ved utgangen av august i år var 3.066 personer tvangsreturnert etter avslag på søknader om asyl og opphold i Norge. (©NTB)