Ingen gjenopptakelse

Gjenopptakelseskommisjonen har nok en gang besluttet at drapsdømte Viggo Kristiansens begjæring om gjenopptakelse av Baneheia-saken ikke tas til følge.

Etter kommisjonens vurdering var det ikke fremkommet noe i begjæringen som tilsa at vilkårene for gjenåpning var til stede, og begjæringen ble ikke tatt til følge. Avgjørelsen var enstemmig, opplyser kommisjonen.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De to ble funnet to dager senere.

Hevder uskyld

De tiltalte i saken, Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen, er dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene. Andersen tilsto, etter at det ble lagt fram DNA-bevis som knyttet ham til saken.

Kristiansen hevder han er uskyldig dømt, og saken hans har i flere omganger vært til behandling hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Gjerningsmannsprofil

Den siste vurderingen er gjort etter at det ble kjent at Kripos’ gjerningsmannsprofil konkluderte med at det kun var én person som hadde begått drapene. Gjerningsmannsprofilen ble ikke vedlagt straffesaksdokumentene, og Kristiansen mente politiet opptrådte straffbart ved å holde dokumentene tilbake.

Kommisjonen har imidlertid kommet til at det ikke er begått noe straffbart fra politiets side.

– Arbeidet var dessuten omtalt i media i juni 2000, og var således allment kjent, skriver kommisjonsleder Helen Sæter. (©NTB)