Bekrefter videoovervåking av Treholts leilighet

Det var her (bildet til venstre) i Oscars gate i Oslo Arne Treholt bodde da han ble videoovervåket. Foto: Tore Meek/Scanpix Les mer Lukk

Ketil Lund, lederen av Lund-kommisjonen, bekrefter at Arne Treholts leilighet ble videoovervåket av Politiets overvåkingstjeneste (POT).

Fakta om Treholt-saken  

* Arne Treholt – født 13. desember 1942 – var byråsjef og pressetalsmann i Utenriksdepartementet da han 20. januar 1984 ble arrestert, siktet for spionasje.

* 20. juni 1985 ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak i Eidsivating lagmannsrett.

* Det såkalte pengebeviset var omdiskutert fra rettsprosessen startet. Treholt innrømmet at han hadde flere tusen amerikanske dollar liggende, men benektet konsekvent å ha fått dem av sin KGB-kontakt Gennadij Titov som betaling for informasjon.

* Pengene skal ha blitt funnet, og ifølge POT (Politiets overvåkingstjeneste) også fotografert, under en ransaking av Treholts leilighet 22. august 1983. Dette er tidligere bestridt av Treholts tidligere forsvarer og mangeårige advokat, Arne Haugestad.

* Dommen ble anket til Høyesterett, men Treholt trakk anken.

* Treholt ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

* Tre ganger har han satt fram begjæring om gjenopptakelse av straffesaken, men er blitt avvist hver gang, sist av Gjenopptakelseskommisjonen 15. desember 2008.

* Boken «Forfalskningen – politiets løgn i Treholt-saken», lansert 9. september, hevder at pengebeviset er forfalsket og at bildene av Treholts koffert er tatt i ettertid.

* En tidligere spaner i det daværende overvåkingspolitiet har uttalt til Aftenposten at bevis i spionsaken ble fabrikkert. Det samme sa en annen politimann til forfatterne av boken.

* Treholt og forsvarer Harald Stabell har ikke tillit til habiliteten til riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstads i saken, siden de utgjorde aktoratet i påtalemyndighetens sak mot Treholt.

* Busch anmodet 21. september Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om å gjenåpne saken, med det formål å undersøke pengebeviset på nytt.

* Fredag 24. september bestemte Kommisjonen at den vil ta opp Treholts begjæring fra 2008 om gjenåpning av spionsaken og vurdere avslaget i lys av de nye opplysningene som er kommet fram i saken.

* Mandag kveld bekreftet tidligere leder Ketil Lund i Lund-kommisjonen, en av spanernes opplysninger om at Treholts leilighet ble ulovlig videoovervåket av POT. (©NTB)

Ketil Lund, lederen av Lund-kommisjonen, bekreftet mandag kveld at Arne Treholts leilighet ble videoovervåket av Politiets overvåkingstjeneste (POT).

Opplysningen fra Lund bekrefter dermed versjonen til den tidligere spaneren som i Aftenposten 18. september framholdt at han hadde vært del av et åttemannslag som kontinuerlig overvåket Treholts leilighet i Oscarsgate i Oslo fra 1982 til pågripelsen i januar 1984. Opplysningene har siden blitt bestridt fra flere i POT. Dessuten har spaneren trukket tilbake deler av det han først sa til avisen.

Les også: Mer penger i Treholt-saken enn pengebeviset

– Meget tilfreds

Treholt ble mandag kveld orientert om den nye utviklingen i saken.

– Det er positivt at han står fram og bekrefter vår kildes opplysninger, og det er bra det kommer fra Ketil Lund. Treholt er meget tilfreds med dette, sier advokat Harald Stabell til NTB.

Han stiller seg likevel undrende til at Lund-kommisjonen ikke har sagt ifra om hva den visste på et tidligere tidspunkt.

Lund-kommisjonen sier at videoovervåkingen ikke ble omtalt i granskingskommisjonens rapport.

– Bakgrunnen for det var i første rekke at etterforskning i spionsaker var perifert i forhold til kommisjonens primære oppgave, som var å kartlegge politisk registrering og overvåking, heter det i uttalelsen fra Lund-kommisjonen.

Les også: Stabell skal snakke med to nye POT-tjenestemenn

– Kunne ha kommet før

Lund-kommisjonen ble nedsatt i 1994 for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere. Rapporten ble lagt fram for Stortinget i mars 1996. Kommisjonen ble ledet av høyesterettsdommer Ketil Lund.

– De kunne i det minste ha kommet fram med disse opplysningene mens Gjenopptakelseskommisjonen behandlet Treholts begjæring om å åpne saken på nytt i 2005, sier Stabell.

De nye opplysningene styrker POT-spanerens troverdighet, mener Stabell.

– Veien fra ulovlig videoovervåking til forfalskning av bevis er ikke veldig lang, sier advokaten.

Les også: - Treholt var en storspion

Står samlet

I pressemeldingen mandag kveld, sendt av advokat Regine Ramm Bjerke som selv satt i Lund-kommisjonen, heter det at Ketil Lund har funnet det riktig å informere partene i Treholt-saken om at kommisjonen ble gjort kjent med at hans leilighet ble videoovervåket av POT.

Lund-kommisjonen står samlet bak beslutningen om å gå ut med denne opplysningen etter påstanden om bevisforfalskning.

Berge Furre, som også var medlem av Lund-kommisjonen, sier til NTB at han ikke vil kommentere de nye opplysningene.

– Kunngjøringen fra Ketil Lund er skjedd i overensstemmelse med alle de som var med i kommisjonen, så jeg har ikke noe mer å tilføye nå, sier Furre. (©NTB)