Grønlandsisen smelter i rekordfart

Aldri før i nyere tid har så mye av Grønlands innlandsis smeltet i løpet av en enkelt sommer som i år.

Klimaforsker Sebastian Mernild ved Los Alamos National Laboratory i New Mexico i USA har gjort beregninger som viser at 540 kubikkilometer innlandsis forsvant i løpet av sommeren. Det er 25–50 prosent mer enn normalt, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

– Spesielt de siste ti–tolv årene er sommertemperaturen på Grønland steget. Våre beregninger viser at avsmeltningen i sommer har vært større enn noensinne, sier Sebastian Mernild.

Sommeren 1972 smeltet kun 17 prosent av innlandsisen på Grønland. I år, derimot, begynte rundt 52 prosent av innlandsisen å smelte.

Klimaforsker Jason E. Box ved Byrd Polar Research Center i Ohio i USA støtter Sebastian Mernilds konklusjon.

– Det er min vurdering at man i år har hatt den kraftigste avsmeltningen siden man begynte å måle temperaturen på Grønland i 1873, sier han.

Forsidebilde: Scanpix.