Mener Treholt ville fått 20 år uansett

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener Arne Treholt ville ha blitt dømt som spion uaktet pengebeviset det nå sås tvil om. Her fra dagens pressekonferanse. (Foto: Gorm Kallestad / Scanpix) Les mer Lukk

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener Arne Treholt ville ha fått 20 års fengsel selv uten pengebeviset mot ham.

– Betydningen av pengebeviset overvurderes. Vi hadde fremmet tiltale mot Treholt selv om pengebeviset ikke var der. Vi ville ha prosedert saken omtrent på samme måte og jeg tror kanskje resultatet ville ha blitt det samme, sier Busch til NTB.

Les også:
Busch er maktarrogant og inhabil
– Anmodningen er høyst uvanlig
Ber om gjenåpning av Treholt-saken

– Ville straffeutmålingen også ha vært den samme uten pengebeviset?

– Ja, hvis pengebeviset har noen betydning, er det i tilknytning til skyldspørsmålet. For selve straffeutmålingen har det nok mer perifer betydning, sier Busch, som sammen med statsadvokat Lasse Qvigstad utgjorde aktoratet i rettssaken mot Arne Treholt.

– Maktarrogant

Etter gjentatte spørsmål om egen habilitet i vurderingen av de nye opplysningene i Treholt-saken, valgte Riksadvokaten tirsdag å be Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker gjøre undersøkelser av det omstridte pengebeviset.

Fra Kypros er Arne Treholt glad for at Busch i første omgang har sendt saken ifra seg. Samtidig er han provosert over det han mener er arroganse fra riksadvokatens side.

– Selv 20 år etter at jeg slapp ut fra fengselscella, er det ingen vilje til selvransakelse eller ydmykhet fra påtalemaktens side. Tonen fra riksadvokaten er en ovenfra-og-ned-holdning og et uttrykk for maktarroganse, sier Treholt til Dagbladet.

Den tidligere byråsjefen i UD slår fast at habilitetsinnsigelsen mot Busch opprettholdes, og sier han tror bildet av ham som den største spionen i moderne, norsk historie, vil endre seg.

– Det føler jeg meg overbevist om. Skal du dømmes som spion, så må det være lagt fram ugjendrivelige beviser for at det er kompromittert opplysninger som skadet Norges sikkerhet. Det skjedde aldri i min sak. Jeg ble dømt på indisier, sier han til Aftenposten.no.

Selv er Treholt i tvil om han ønsker en helt ny rettssak, og viser til den belastning saken har vært for ham og familien gjennom 25 år.

– Uvanlig anmodning

Riksadvokat Tor-Aksel Busch presiserer at han ikke ber om gjenåpning av saken til fordel for Arne Treholt, men om en undersøkelse av den saken som Gjenopptakelseskommisjonen avsluttet i 2008.

– Vi har anmodet kommisjonen om å gjenåpne saken de hadde tidligere, og å fortsette undersøkelsene av pengebeviset. Det mener vi er ryddig, det mener vi er korrekt og det mener vi får saken inn på det sporet den hører hjemme, sa Busch på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

En slik anmodning har Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker aldri tidligere fått.

– Dette er spesielt. Kommisjonen har ikke fått noen lignende anmodning tidligere. Derfor må hele kommisjonen sammen behandle anmodningen, sier kommisjonens leder Helen Sæter til NTB.

Kommisjonen samles torsdag og fredag. Sæter regner derfor med å kunne svare Riksadvokaten i løpet av uka, etter å ha innhentet synspunktene til advokat Harald Stabell og Arne Treholt selv.

– Meget alvorlig

Busch mener habilitetsspørsmålene knyttet til ham selv og Lasse Qvigstad nå er lagt i bero – inntil Gjenopptakelseskommisjonen eventuelt bringer nye fakta på bordet.

– Nå er oppmerksomheten flyttet bort fra dette spørsmålet ettersom vi bare skal uttale oss om et faktum andre klarlegger, sier han.

Riksadvokaten fastholder at han anser seg habil til å behandle saken, men har likevel en viss forståelse for at Treholt selv trekker habiliteten hans i tvil.

– Ja, det kan jeg vel i og for seg forstå. Men det er ikke Treholt som skal avgjøre hvem som skal være aktor i saken mot ham, sier han.

Tor-Aksel Busch sier aktoratet kom inn i Treholt-saken etter at den var ferdig etterforsket og understreker at han ikke hadde noen grunn til å trekke pengebeviset i tvil.

– At pengebeviset skulle være fabrikkert, var helt bortenfor vår tankerekke. Det ville selvsagt være meget alvorlig dersom det stemmer. Hvis noen har lurt oss, ville jeg like det veldig, veldig dårlig, sier Busch.

Dersom det blir stadfestet at pengebeviset er fabrikkert, mener Busch det ikke kan være tvil om at det gir grunnlag for gjenopptakelse av Treholts sak.