– Målene kan nås

Statsminister Jens Stoltenberg tror FNs tusenårsmål kan nås. Foto: Scanpix Les mer Lukk

Da Jens Stoltenberg hadde vært med på å skape FNs tusenårsmål for ti år siden, hadde han lite tro på prosjektet. Det har endret seg.

Mandag starter toppmøtet om Tusenårsmålene i FNs hovedkvarter i New York

Når han mandag er med på åpningen av toppmøtet om Tusenårsmålene i FNs hovedkvarter i New York, er det med en tro på at verdenssamfunnet kan nå målene som ble satt for ti år siden. Nå har man fem år igjen på seg.

Les også: Hvert sjette menneske mangler mat

– Jeg husker godt at jeg på flyet på vei hjem fra møtet i 2000 tenkte at dette var enda en erklæring fra menn i posisjoner som ikke kom til å bli fulgt opp, sier statsministeren.

Kort fortalt går Tusenårsmålene ut på å gjøre verden til et bedre sted. Mer spesifikt handler det om åtte mål.

– Og det har faktisk skjedd noe. Verden beveger seg framover og mennesker har det bedre, sier Stoltenberg.

Utdanning og helse

Han skal mandag kveld (natt til tirsdag norsk tid) holde Norges innlegg under toppmøtet. Utdanning og helsemålene har vært de viktigste for Norges arbeid. Når det gjelder barnehelse trekker statsministeren fram at det i 1990 døde 12,4 millioner barn under fem år hvert år, mens tallet nå er 8,1 millioner.

– Det viser at vi har en reduksjon hele tiden. Det er flere årsaker til det, men det er viktig at flere får vaksiner. Sykdommer som meslinger og difteri dreper ikke på samme måte nå som før, sier han.

– To tredeler av tiden har gått, men vi er ennå ikke to tredeler i mål. Det er tre ting som blir viktige framover: Mer penger, bedre penger og bevisstgjøring, sier Stoltenberg.

– Mer penger handler både om å bidra til økonomisk vekst og gjennom bistand. Bedre penger er kanskje det beste vi har lært av dette. Det handler om mer resultatorientert bruk av pengene, at vi skal få mer igjen for pengene, utdyper han.

Penger for innsats

Som eksempel på resultatorientert pengebruk trekker Stoltenberg fram målet om redusert svangerskapsrelatert dødelighet. Her har man brukt et system der mottakerne får penger per fødsel på klinikk. Et annet eksempel er penger per vaksinerte barn.

– Dette er noe vi har lært av de private aktørene, sier Stoltenberg.

Det er nettopp fødselsdødelighet og barnedødeligheten som er områdene der man har lengst igjen til å nå målene.

Mindre fattigdom

Når det gjelder utryddelsen av ekstrem fattigdom på verdensbasis, er man nærmere.

– Mye av grunnen til det er veksten i land som India og Kina. Jeg tror verden aldri tidligere har løftet så mange mennesker ut av ekstrem fattigdom som vi har gjort i denne perioden, sier Stoltenberg.

Les også: 15 barn dør hvert minutt

Likevel er fattigdommen redusert på en noe ujevn måte. Store forbedringer i store land bidrar stort til det gode bildet på verdensbasis.

– Det er viktig å huske at når tallet går ned, så er det et gjennomsnitt. Det gjør at vi fort kan glemme de som fortsatt lever i fattigdom, sier Stoltenberg til NTB.

Fakta om FNs tusenårsmål

* Målene ble satt i 2000 og skal være oppfylt innen 2015. Statsledere fra hele verden er i New York denne uken for å oppsummere hvordan arbeidet ligger an. 1990 er basisåret for målene.

* Utrydde ekstrem fattigdom og sult: Fattigdommen har målt i andel av verdens befolkning gått ned fra rundt 40 prosent til 20 prosent. Fattigdommen er redusert på samtlige kontinenter, men på en ujevn måte.

* Sikre utdanning for alle: Nær 90 prosent av alle barn har nå tilbud om grunnskoleutdanning. Flertallet av dem som ikke går på skole er jenter.

* Styrke kvinners stilling: 19 prosent av verdens parlamentarikere var kvinner i 2010, mot 11 prosent i 1995.

* Redusere barnedødelighet til 4 millioner årlige dødsfall: Antall barn under fem år som dør hvert år er redusert fra 12,4 millioner i 1990 til 8,1 millioner.

* Redusere svangerskapsrelatert dødelighet til 111.000 årlige dødsfall: I 2008 var det 343.000 svangerskapsrelaterte dødsfall.

* Stoppe spredningen av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer: 33,4 millioner lever i dag med hiv. Hver dag blir 7.400 nye smittet. Antallet malariasmittede synker.

* Sikre miljømessig bærekraftig utvikling: Verden har ikke klart å innfri målsettingen om å redusere tapet av biologisk mangfold og miljøressurser. Antallet mennesker som bor i slumområder er langt flere enn først antatt.

* Bygge et globalt partnerskap for utvikling: Den samlede bistanden økte i 2009 med 718 milliarder kroner. Bare fem giverland har nådd FNs mål om å bruke 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt på bistand.

Kilde: Utenriksdepartmentets hefte «FNs tusenårsmål – Status 2010» (©NTB)