Ny rettsrunde i Baasland-saken

Etter å ha spilt bort 66 millioner kroner og gjort sine foreldre konkurs, ble bispesønn Bjarte Baasland bedrageridømt. Mandag starter ankesaken. Foto: Berit Roald / Scanpix. Les mer Lukk

Forsvaret kommer til å føre nye vitner når Borgarting lagmannsrett mandag behandler anken fra bedrageridømte Bjarte Baasland (36).

– Vi har nye vitner som vil belyse Baaslands medisinske tilstand og hva som er årsaken til at spillemanien tok overhånd, sier hans forsvarer John Christian Elden.

VG skrev for to uker siden at Baasland i sommer fikk en diagnose kalt velokardiofacialt syndrom (VCFS), som blant annet gir seg utslag i at de som rammes har problemer med å forholde seg til tall, de sliter med emosjonell kontroll og emosjonelle vansker.

Tapte 55 millioner

– Jeg håper dette bidrar til å gjøre min spilleavhengighet mer forståelig, sa Bjarte Baasland til VG. Syndromet skyldes en kromosomfeil, og Baasland skal ha fått påvist det etter en gentest ved Aker Universitetssykehus.

Baasland ble i Oslo tingrett i oktober i fjor dømt til fire års fengsel for grov utroskap. I tillegg ble han dømt til å tilbakebetale Cecilie Nustad 26,7 millioner kroner. Ifølge forklaringen han ga i retten har Baasland i alt spilt på nettet for et samlet beløp på over 66 millioner kroner i perioden 2005-2008. Nettotapet har vært på 55 millioner kroner.

Tilståelsesdom

I Oslo tingrett avga Bjarte Baasland en uforbeholden tilståelse. Hans forsvarer John Christian Elden sier da også til NTB at anken ikke gjelder skyldspørsmålet, men straffeutmålingen. Elden har tidligere sagt til VG Nett at Baasland mener han ikke kan dømmes for bedrageri i vinningshensikt, fordi han har hatt til hensikt å tilbakebetale lånene han har tatt opp.

Bjarte Baaslands historie sprakk i mediene i 2008. Hans nettspill kostet foreldrene dyrt. Begge ble slått personlig konkurs, og moren Borghild Baasland er siktet for grovt bedrageri av 5,5 millioner kroner. Faren Ernst Baasland gikk av som biskop i Stavanger i kjølvannet av sakene.

Skiftet forsvarer

I dommen fra Oslo tingrett går det fram at retten er i tvil om Bjarte Baasland fullt ut har innsett alvoret i saken.

– Retten er egentlig i tvil om hvorvidt siktede selv i dag har tatt alt dette inn over seg, selv om han sier noe annet, står det blant annet i dommen.

Bjarte Baasland ble i tingretten forsvart av advokat Hege Birkeland Ersland. I november i fjor skiftet han forsvarer til John Christian Elden. Elden opplyser til NTB at Bjarte Baasland vil møte når ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett mandag. Det er satt av én dag til saken. (©NTB)