Hoteller svartelister prostituerte

Hoteller samarbeider med politiet for å identifisere og nekte prostituerte adgang. Datatilsynet mener svartelistene er problematiske.

I et brev fra Kirkens Bymisjons prostitusjonsprosjekt Albertine til Datatilsynet hevdes det at hotellansatte i Stavanger «er blitt lært opp i å avdekke prostitusjon ved å gå inn på de ulike nettsidene hvor kvinnene annonserer. Videre tar de kopi av passet til kvinnene og ringer politiet for å sjekke om navnet er i deres register».

Albertine påpeker at kvinnene ikke er kriminelle. Det er nemlig kjøp av sex som er ulovlig i Norge, ikke salg. Likevel er det de prostituerte, ikke kundene, som registreres, svartelistes og nektes.

Svartelister

– Vi reagerer på at hotellene ser ut til å ha navnelister som enhver ansatt i resepsjonen har tilgang til, sier Annette Hagelin i Albertine til Stavanger Aftenblad.

– Her blir en lidende part, som ikke gjør noe ulovlig, straffet. Mannen, som bryter loven, får en bot og kan ta inn på samme hotell igjen neste dag. Hvorfor er det i så fall ikke kundene som står på slike lister? – spør Hagelin.

– Problematisk

Datatilsynet ber nå om en forklaring både fra hotellene og fra politiet.

I et brev til Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon og NHO skriver tilsynet at praksisen er problematisk.

Og i et brev til Politidirektoratet skriver tilsynet at det «antar at det er opplysninger fra politiet som eventuelt blir brukt i en mulig svartelisting. Dersom dette medfører riktighet, fremstår praksisen etter Datatilsynets vurdering som problematisk».

Frykter straff

Direktør Hilde Charlotte Solheim i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon med ansvar for reiselivsbransjen, sier til Stavanger Aftenblad at de skal undersøke omfanget av eventuelle svartelister.

Hun sier at de generelt anbefaler sine medlemmer å samarbeide med politiet. Samtidig gjør hun det klart at hotellene står i et dilemma:

– Politiet har varslet at vi kan straffeforfølges hvis vi lar prostitusjon foregå. Samtidig får vi store problemer hvis vi anklager en person på feil grunnlag. Vi skal se nærmere på denne problemstillingen og hvilke hjemler vi har, sier Solheim.

Politiet i Stavanger har så langt ikke ønsket å kommentere saken.

Forsidefoto: Scanpix.