Hver fjerde skadde sjåfør var ruset

Én av fire sjåfører som ble alvorlig skadd i trafikken, var påvirket av alkohol, narkotika eller sløvende legemidler, viser en ny undersøkelse.

Folkehelseinstituttet har undersøkt blodprøver fra trafikkskadde som er blitt innlagt ved akuttmottaket på Ullevål universitetssykehus gjennom et helt år.

Blodprøvene av 132 bil- og MC-førere viser at en firedel hadde rusmidler i kroppen, skriver Aftenposten.

– Studien understreker at det synes å være en sammenheng mellom inntak av rusmidler og trafikkulykker. Vi håper det kan gi økt oppmerksomhet om at dette er en viktig årsak til ulykker på veiene, sier prosjektleder Per Trygve Normann ved Folkehelseinstituttet.

Totalt er førerne testet for 30 ulike legemidler. Av den firedelen som fikk påvist rusmidler, var omtrent halvparten alkoholpåvirket, og det dreide seg om relativt høye alkoholverdier, ifølge Normann.

30 prosent av alle som testet for rusmidler, hadde valium i blodet. Utrykningspolitiet (UP) bekrefter tendensen.

– Kjøring i narkotikapåvirket tilstand ser ut til å øke, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Studien kan imidlertid ikke fastslå at alle som hadde rusmidler i kroppen, var påvirket da ulykken skjedde.

– I hvor stor grad rusmidlene kan ha medvirket til hver enkelt ulykke, vil vi se nærmere på, sier Normann.