Advokat underslo 12 millioner fra klienter

En tidligere høyesterettsadvokat er dømt til fire års fengsel av Oslo tingrett for å ha underslått totalt over 12 millioner kroner i klientmidler over flere år.

Et av underslagene gjelder penger han stjal fra sin mangeårige sekretær. Bærumsmannen er dømt for grovt underslag og grov utroskap for systematisk å ha underslått i alt 5,7 millioner kroner som han forvaltet for sekretæren. Dette pågikk gjennom to og et halvt år.

68-åringen er også dømt for underslag av midler fra to dødsbo. I det ene tilfellet har han underslått 5,7 millioner kroner – også her pågikk underslaget systematisk over en periode på to og et halvt år. Fra et annet dødsbo underslo han i alt 636.000 kroner.

Underslagene skjedde rundt årtusenskiftet. Etterforskningen har tatt lang tid, og dette har retten langt vekt på i formildende retning, i tillegg til at 68-åringen er fradømt advokatbevillingen.

Den tidligere advokaten må i tillegg til fengsselsstraffen betale erstatning på over 4 millioner kroner til klientene han underslo penger fra.

Han skal ha betalt tilbake deler av underslagene.

I tillegg til å underslagene, er mannen dømt for å ha lurt flere personer i USA til å investere i alt 145.000 dollar mot løfter om sikker avkastning.

– Investeringsprogrammet var ikke reelt og utsatte dermed investorene for tap eller fare for tap, ifølge Økokrim.

I skjerpende retning har retten pekt på at mannen over lang tid nærmest systematisk har misbrukt også den tilliten han hadde som høyesterettsadvokat. (©NTB)