30 utlendinger overført til soning i utlandet i fjor

30 personer ble overført til soning i sine hjemland i fjor, og det tok i gjennomsnitt 476 dager fra de ble dømt til de ble sendt ut, ifølge tall fra Kriminalomsorgen.

Regjeringen mener dette er for lang tid.

–476 dager er altfor lenge og det kan ingen være fornøyd med. Det går for tregt, sier statssekretær Pål K. Lønseth (Ap) i Justisdepartementet til Aftenposten.

Han mener det er viktig å bli bedre på saksbehandlingstid i alle instanser og etater som har ansvar for dette. Samarbeidet med utlandet må også bli bedre for at tiden fra dom til uttransportering kan reduseres.

Rundt 150 personer var kvalifisert til soning i sine hjemland i fjor. Kun 30 av dem ble overført. Av de 30 var det 18 som selv tok initiativ til overføring. Tolv ble tvangsoverført.

Lønseth sier at regjeringen ikke er fornøyd med at så få personer ble sendt hjem i fjor. Han sier videre at det er viktig å få domfelte utlendinger overført.

– Disse personene blir utvist fra Norge og det er ingen grunn til at vi skal bruke penger på rehabilitering i norske fengsler for dem. Dessuten ønsker vi soningsplassene i fengslene til eget bruk, sier han.

Hittil i år er 25 utenlandske innsatte blitt overført til soning i sine hjemland.

– Vi har klare forventninger om at arbeidet med å få antallet opp og ventetiden ned skal fortsette i 2011, sier Lønseth.

Ifølge Kriminalomsorgens tall er 1.122 av dagens totalt 3.696 innsatte i norske fengsler utenlandske borgere. Det tilsvarer rundt 30 prosent. (©NTB)