Riksadvokaten mener politiet trikser med narkostatistikken

Riksadvokaten mener politiet opererer med feil statistikk når de presenterer oppklaringsprosenten for narkotikasaker. Les mer Lukk

Politidirektøren presenterte nylig den høyeste oppklaringsprosenten på seks år. Riksadvokaten mener politiet fører narkostatistikk med gaffel.

Førstestatsadvokat Harald Strand ved Riksadvokatembetet mener deler av oppgangen i oppklarte saker i første halvår skyldes at enkelte politidistrikt deler narkotikasakene opp i overdrevent mange punkter, skriver Bergens Tidende.

– Arresterte i mindre saker kan få en siktelse som omfatter egne punkter for både kjøp, salg og oppbevaring. Og har han brukt et halvt gram av stoffet selv – ja, så siktes han for det også, Statistisk kan det bety at man får flere oppklaringer ut av det som egentlig burde være ett forhold, sier Strand.

Riksadvokaten mener politiet gjør dette med vilje for å bedre statistikken og oppfordrer landets statsadvokater og politimestre til å endre praksisen.

Juridisk ok

Oppklaringsprosenten økte fra 34,9 i første halvår 2009 til 40,1 prosent i år.

Strand understreker at praksisen er juridisk korrekt og vil ikke kalle det fusk, men påpeker at det i Norge kun er tradisjon for å ta med det som er nødvendig for å få pådømt kjernen i saken.

– Det er ingen vits å ha med tre underpunkter i en siktelse, hvis straffen blir den samme med bare ett punkt. Det betyr bare merarbeid for både påtalemakt og domstol, sier Strand, som etter å ha blitt klar over praksisen i år har tatt opp saken i møter, rundskriv og brev.

– Ingen manipulering

Politidirektør Ingelin Killengreen sier at de følger nøye med på endringer som kan tyde på manipulering, men at de ikke har funnet tegn til det i noen politidistrikter.

– Hvis det er slik at Riksadvokaten har konkret kjennskap til distrikter der dette har skjedd, er jeg overrasket over at de ikke har informert oss om det, sier hun til BT.

Etter henvendelsen fra Riksadvokaten tok Politidirektoratet i juni saken opp både generelt blant landets politimestre og spesielt i distrikter med høye narkotall.

– Det er veldig strenge krav som stilles, og da gjør distriktene det de kan for å oppfylle dem. Men vi følger dette feltet så tett at det skal ikke være mulig å manipulere dette uten å bli oppdaget.

Vil har klarere regler

Leder Arne Johannesen i Politiets Fellesforbund kritiserte i vår selv politidistriktene for å pynte på statistikken ved å prioritere enkle saker, framfor å ta bakmennene i store narkosaker.

Han sier til BT at tillitsvalgte i enkelte distrikter har tatt praksisen opp med ham og etterlyser klarere regler for hvordan statistikken skal føres, for å umuliggjøre manipulering.

– Det Riksadvokaten beskriver er helt uakseptabelt. Men dette er nok et utslag av det jaget som er i politiet nå. Blant annet er det viktig i politisk sammenheng å vise at man oppnår resultater, sier han. (©NTB)