Varsler middelflom på Østlandet

NVE varsler at de store nedbørsmengdene i Hedmark, Oppland og Akershus kan medføre mellomstore flommer i små vassdrag.

Det er ventet til dels store nedbørsmengder i de tre østlandsfylkene de to neste dagene.

– Dette vil medføre raskt økende vannføring i små og middelstore vassdrag. Vannføringen i små vassdrag kan gå over nivået for middelflom, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE presiserer at det er knyttet stor usikkerhet til mengden nedbør og at vannføringsutviklingen vil være bestemt av dette. Videre skriver de at store nedbørmengder medfører økt fare for skred, spesielt langs bekker og elveløp med stor vannføring.

Ifølge værtjenesten yr.no er det torsdag kveld østlendingene kan vente seg mest nedbør. I Lillehammer, Hamar og Sandvika er det meldt opp mot 35 millimeter nedbør etter klokken 18 torsdag. (©NTB)