616 nektet opphold grunnet ekteskapsjuks

Utlendingsdirektoratet (UDI) har de siste tre årene avslått 616 oppholdstillatelser til personer de mener har inngått proformaekteskap.

Mange av dem som nektes opphold, er fra Tyrkia. I tillegg risikerer rundt 100 tyrkiske menn i år å miste oppholdstillatelsen fordi UDI mistenker at ekteskapet med deres respektive norske kvinne ikke er reelt, skriver Aftenposten.

150 personer i 2007, 200 personer i 2008 og 198 personer i 2009 ble nektet opphold. Ved utgangen av mai i år lå antallet avslag på 68. UDI har økt innsatsen mot proformaekteskap de siste årene.

Direktoratet mener spesielt unge tyrkere har utnyttet reglene ved å gifte seg med betydelig eldre norske kvinner, selv om de har kone og barn i hjemlandet. Etter å ha fått oppholdstillatelse skal de så ha skilt seg, giftet seg med den opprinnelige kona og søkt om familiegjenforening i Norge.

Advokat Arild Humlen, som fører sak for 25-30 tyrkiske menn som beskyldes for proformaekteskap, kaller myndighetenes ofte anonymiserte informasjonskilder i mennenes hjemland for humbug.

Borgarting lagmannsrett påla i juni staten å framlegge disse rapportene i usladdet stand. Høyesterett skal nå avgjøre om de vil behandle Utlendingsnemndas anke i saken.

Tirsdag omtalte avisa en studie som viste at kvinner som gifter seg med yngre, utenlandske menn, oftere blir mistenkt for proformaekteskap enn norske menn som gifter seg med yngre kvinner. (©NTB)