– Sivil straffelov gir soldatene nødvendig vern

Statssekretær Astrid Aas Hansen fastholder at Norge ikke er i krig, men deltar i en «ikke-internasjonal væpnet konflikt». (Foto: Alf Ole Hansen /Scanpix) Les mer Lukk

Norske soldater i Afghanistan er underlagt den sivile straffelov, og regjeringen har ingen planer om å innføre militær straffelov slik generaladvokaten ber om.

– Vi vil vurdere alle sider ved henvendelsen fra generaladvokat Arne Willy Dahl og gi et grundig svar, sier statssekretær Astri Aas-Hansen til NTB. Hun oppfatter henvendelsen dit hen at generaladvokaten er bekymret for norske soldaters rettssikkerhet når det ikke deltar militære meddommere ved en eventuell rettssak.

Statssekretæren deler ikke denne bekymringen.

Les ABC Nyheters intervju med Generaladvokaten: – Norske soldater er i krig

Som i Jugoslavia

– Behovet for spesiell kunnskap om situasjonen i Afghanistan og norske soldaters engasjement der kan man i en eventuell straffesak ivareta for eksempel ved å føre sakkyndige vitner, sier Aas-Hansen.

– Så vidt jeg er kjent med var det slik man gjorde det etter konfliktene i det tidligere Jugoslavia. Men dette ønsker vi å se nærmere på i forbindelse med utarbeidelsen av svaret til generaladvokaten, sier Aas-Hansen.

Generaladvokaten gjør i brevet oppmerksom på at loven gir anledning til å iverksette krigstidsbestemmelser helt eller delvis med virkning også for internasjonale operasjoner.

– Ikke i krig

På spørsmål om hun deler generaladvokatens syn om at norske soldater er i krig, sier statssekretæren at regjeringen fastholder at Norge ikke er i krig, men deltar i en «ikke-internasjonal væpnet konflikt».

Dette tilsier at en eventuell straffesak mot norsk personell skal baseres på den sivile straffelov og foregå ved en sivil domstol. Bare straffeprosesslovens bestemmelser om bruken av den militæret straffeloven kan være aktuelle å benytte seg av, sier Aas Hansen.

Statssekretæren understreker imidlertid at justisdepartementet vil vurdere generaladvokatens synspunkter grundig og svare på henvendelsen, men inntil videre er det sivil rettspraksis som gjelder i Afghanistan fordi Norge folkerettslig ikke er i krig, sier Aas Hansen. (©NTB)