Tung måned for psykisk syke

Ensomhet, tunge tanker og fortvilelse føles ekstra tungt i sommermånedene, da det er stort fravær i hjelpeapparatet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox) Les mer Lukk

Over 600 personer har daglig tatt kontakt med Hjelpetelefonen til Mental Helse i juli. – Det er en alvorlig svikt i tilbudet til psykisk syke i sommermånedene, mener organisasjonen.

Ifølge interesseorganisasjonen Mental Helse har rundt 15.300 personer hittil henvendt seg til Hjelpetelefonen i juli. I fjor var antallet 11.500 for hele sommermåneden. Med kun seks dager igjen av juli er det lite som tyder på at antallet henvendelser vil gå ned.

– Det er generelt stor pågang i juli, men i år har det vært spesielt mange henvendelser. Vi vil ved utgangen av måneden ha hatt en kraftig økning sammenlignet med 2009, sier veileder Morten Tveten i Hjelpetelefonen.

150.000 årlig

Hjelpetelefonen er en telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Den mottar årlig rundt 150.000 henvendelser. Juli blir regnet som en av de aller travleste månedene. Økningen i daglige henvendelser i år er på 23 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

De sentrale temaene for innringerne er ensomhet, tunge tanker og fortvilelse, noe som føles ekstra tungt i en måned hvor det er stort fravær i hjelpeapparatet.

– Vi mener det er en alvorlig svikt i det psykiske helsetilbudet når ikke disse behovene ivaretas, sier generalsekretær i Mental Helse, Mette Kammen.

Både Kirkens SOS og Rådet for psykisk helse har tidligere i sommer uttalt at psykisk syke har det tøffere i juli på grunn av et innskrenket tilbud om sommeren.

– Lite humant

Generalsekretæren i Mental Helse synes også det er betenkelig at en del psykisk syke mister støttekontakten sin om sommeren.

– For dem som har så mye angst at de nesten ikke tør gå ut av leiligheten, blir en støttekontakt viktig både for å komme seg ut og få sosial kontakt. Vi syns det er lite humant at man ikke sikrer en vikarordning når støttekontakten tar ferie, sier generalsekretær Kvammen.

Hun oppfordrer Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til å gripe inn.

Kommunens ansvar

Departementet sier det er kjent med at situasjonen kan være krevende for enkelte, men peker på at ansvaret ligger hos kommunene.

– Det er kommunene som har det overordnede ansvaret for å sørge for nødvendig helsehjelp til alle som til enhver tid bor eller oppholder seg i kommunen. I dette ligger blant annet at kommunen skal ha et system som sikrer ivaretakelse av øyeblikkelig hjelp hele døgnet, sier rådgiver Heidi Rosendahl Lindebotten i HOD. (©NTB)