Retten sterkt kritisk til PSTs terrorbevis

Terrorsiktede David Jakobsen (31) (til høyre) fikk anken sin forkastet av Borgarting lagmannsrett. T.v.: advokat Carl Konow Rieber-Mohn og advokat Kjell T. Dahl. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix. Les mer Lukk

Retten mener PST har lagt fram få og svake bevis for at David Jakobsen planla terror, men velger å fengsle ham inntil videre.

Selv om Borgarting lagmannsrett viser til betydelige svakheter i mistankegrunnlaget når det gjelder 31 år gamle David Jakobsen, ble anken hans forkastet fredag ettermiddag. Det samme gjelder for den antatte hovedmannen, Mikael Davud (39).

Begge to må sitte varetektsfengslet i fire uker under de strengeste restriksjonene, samt under full isolasjon de første to ukene.

Lagmannsretten legger imidlertid en sterkt kritisk holdning til bevisene Politiets sikkerhetstjeneste har lagt for dagen – spesielt hva gjelder David Jakobsen.

Han kjøpte ved to anledninger hydrogenperoksid for Jakobsen, en av dem fortalte han ikke PST om etter at han meldte seg som informant, men det er ikke framkommet opplysninger som tyder på at han kjente til de eksplosive egenskapene til stoffet, ifølge retten.

«Svakt grunnlag»

Det er heller ikke framlagt opplysninger om Jakobsens bakgrunn og kontaktnett som gir grunnlag for å anta at han var villig til å begå terrorhandlinger, ifølge retten.

«Det må imidlertid også tas i betraktning at det må være sider ved den gjennomførte etterforskningen det ennå ikke er redegjort for og at det er gjennomført avhør av siktede som ikke er skrevet ut», heter det i kjennelsen.

Retten konkluderer med at «det foreligger svak sannsynlighetsovervekt» for at Jakobsen har gjort det siktelsen beskriver.

Retten har også et kritisk blikk på bevisene PST har presentert når det gjelder den antatte hovedmannen i saken, selv om mistanken her synes klarere.

Ikke medhold

Kjennelsen fredag ettermiddag innebærer imidlertid at retten er uenig med forsvarernes kronargument – at de tre terrorsiktede ikke kan straffes fordi det ikke er beviser for de har gått sammen om å planlegge terrorhandlinger.

Det første og grunnleggende vilkåret for varetektsfengsling er at det må være grunn til å mistenkte siktede for det siktelsen beskriver.

For de tre i terrorsaken beskriver siktelsen inngåelsen av et forbund med tanke på å gjennomføre terroraksjoner i Norge.

Den tredje siktede i terrorsaken, Shawan Sadek Saeed Bujak (37), har ikke tatt endelig stilling til om han vil anke fengslingen i Oslo tingrett. Hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin, har imidlertid antydet sterkt at fengslingskjennelsen ikke vil bli anket. (©NTB)