Vil ha mulla Omar og Taliban i regjering

To av tre afghanere maner at vestlige soldater mangler respekt for religion og tradisjoner, og 65 prosent av de spurte i Sør-Afghanistan vil ha mulla Omar og Taliban tilbake i regjeringen. (Foto: REUTERS/SCANPIX) Les mer Lukk

Folk flest i det sørlige Afghanistan vil ikke ha noe med utenlandske styrker å gjøre og ønsker mulla Omar og Taliban inn i regjeringen.

En fersk rapport fra International Council on Security and Development (ICOS) er nedslående lesning for Jonas Gahr Støre og de nærmere 40 andre utenriksministrene som er samlet til konferanse i Kabul.

Feltarbeidere fra tankesmia har dybdeintervjuet over 500 menn i Helmand- og Kandahar-provinsen, der tre av fire mener at det er galt å samarbeide med utenlandske styrker.

Sju av ti mener at de utenlandske styrkene forverrer situasjonen for lokalbefolkningen med sine militære operasjoner, og 68 prosent er uenig i at NATO-soldatene beskytter sivilbefolkningen.

Forstår ikke

– Verdenssamfunnet møter ikke lokalbefolkningens behov effektivt og forstår ikke deres verdensbilde, konstaterer Norine MacDonald, som har ledet arbeidet med rapporten «Afghanistan: The Relationship Gap».

NATO og verdenssamfunnet er heller ikke flinke nok til å forklare sin egen tilstedeværelse og sine egne målsettinger overfor lokalbefolkningen, mener hun.

– Dette gir Taliban og al-Qaida god mulighet til å drive propaganda mot Vesten, og det har resultert i en stor grad av negative holdninger overfor våre styrker på bakken, sier MacDonald.

Mangler respekt

55 prosent av dem feltarbeiderne fra ICOS har intervjuet, mener at NATO er i Afghanistan for å mele sin egen kake, ødelegge islam eller for å okkupere og ødelegge landet.

To av tre mener også at de vestlige soldatene mangler respekt for afghanernes religion og tradisjoner.

– Militæroperasjonene har en negativ innvirkning på samfunnet. De må etterfølges av bistand, utvikling og politiske utspill som kan jevne ut den negative innvirkningen, sier MacDonald.

Taliban i regjering

Åtte av ti spurte tror al-Qaida vil returnere til Afghanistan dersom Taliban på nytt kommer til makten, men det er en pris de fleste ser ut til å være villige til å betale.

Hele 65 prosent sier at de ønsker mulla Omar og Taliban med i regjeringen, samtidig som 72 prosent aller helst så at barna vokste opp under demokratisk styre. 57 prosent understreker også at de støtter jenters rett til å gå på skole.

Afghanere flest har lite til overs for regjeringen i Kabul og deres representanter. Sju av ti mener at lokale tjenestemenn i eget område gjør penger på narkotikahandel, og 64 prosent tror også at de har bånd til Taliban.

ICOS konstaterer i sin rapport at Taliban har vokst fra å være en væpnet opprørsbevegelse til en integrert del av det politiske landskapet i Sør-Afghanistan.

– Bevegelsen er i dag en politisk kraft og en politisk aktør, konstaterer ICOS.

Vinner?

Selv om motstanden mot de utenlandske styrkene i Afghanistan kan synes massiv, og viljen til å slippe Taliban inn i regjeringskontorene igjen tilsvarende stor, er det også noen overraskende lyspunkter i ICOS-rapporten.

55 prosent av de spurte tror at NATO-styrkene og deres afghanske allierte vinner krigen i landet. Den optimismen deles neppe av de internasjonale utsendingene som er samlet i Kabul for å diskutere retrettstrategien.

– Krigen i Afghanistan kan ikke vinnes med militære midler, har utenriksminister Jonas Gahr Støre gjentatte ganger understreket. FNs spesialutsending i landet, svenske Staffan de Mistura, er enig.

– Den eneste løsningen på konflikten i Afghanistan er politisk, slo han fast under et besøk i Norge i forrige måned. (©NTB)