20 personer etterforsket i Bolivia-saken

DØMT: Madeleine Rodriguez og Stina Brendemo Hagen er dømt i kokainsaken i Bolivia. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

Rundt 20 personer er etterforsket av Kripos i den største kokainsaken norsk politi noen gang har hatt befatning med. I høst kommer tiltalebeslutningen.

De to kvinnene som ble tatt med 22 kilo kokain på flyplassen i Cochabamba, vil ikke bli tiltalt i Norge.

– De har fått en dom, og ingen kan dømmes to ganger i samme sak, sier statsadvokat Petter Mandt. Det er han som skal avgjøre tiltalespørsmålet når Kripos har avsluttet sin etterforskning.

De to kvinnene ble dømt til 13 års fengsel, som sones i Bolivia. Dommene er anket.

Siktelser og varetekt

Politiadvokat Joakim Staff i Kripos sier til NTB at alt materiale i nær fremtid vil bli oversendt det nasjonale statsadvokatembete. Statsadvokatene i dette embetet har som oppgave å vurdere tiltale i saker der organisert kriminalitet er et tema.

– Vårt forslag til tiltale vil ikke bli offentliggjort, sier Staff.

Han bekrefter at rundt 20 personer er involvert i saken. Det har vært flere pågripelser, og periodevis har noen av de siktede sittet i varetekt.

– Det spesielle i saken er at kokainen som ble tatt aldri kom til Norge. Dermed er det bare straffelovens paragraf 162 som kommer til anvendelse. Men på grunn av det store kvantum kokain og den høye renhetsgraden vil det være aktuelt å vurdere paragrafens tredje ledd som har en strafferamme mellom tre år og 15 år. I kombinasjon med organisert kriminalitet kan det gis opp til 21 års fengsel.

– Alvoret i saken er således åpenbart, men hva tiltalebeslutningen vil bli avhenger av mange forhold som også må bevises i retten, sier Staff.

Nært samarbeid

Staff bekrefter at det hele tiden har vært et nært samarbeid mellom Kripos og boliviansk politi i denne saken og at mye av det materiale som retten forholdt seg til under saken i Bolivia var fremskaffet i samarbeid med norske politimyndigheter.

– I narkotikasaker er det et nært samarbeid mellom landene, sier Staff. Han bekrefter at den norske påtalevurderingen også vil bygge på materiale som er fremskaffet av boliviansk politi.

På spørsmål om tidspunktet for tiltale sier Staff at statsadvokatembetet har vært holdt løpende orientert, men at den endelige og formelle innstillingen fra Kripos ennå ikke er oversendt. Det skjer imidlertid i nær fremtid, sier politiadvokaten.

Mottaksapparatet

Statsadvokat Mandt vil heller ikke gi noe tidspunkt for en påtaleavgjørelse, men bekrefter at saken nå er kommet så langt at etterforskningen nærmest er avsluttet. Han sier mistanken mot dem som har vært etterforsket dreier seg om vidt forskjellige roller. I noen grad handler det bare om penger uten nærkontakt med stoffet. Derfor kan det tenkes at heleriparagrafen i straffeloven også er aktuell.

Mandt bekrefter det spesielle i saken, nemlig at kvantumet er spesielt stort og at det aldri kom fram til Norge. Dermed har etterforskningen av mottaksapparatet vært vanskelig.

Ser man på statistikken over beslag som utarbeides av Kripos, er kokainmengden som ble tatt i Cochabamba større enn et normalt årsbeslag i Norge. (©NTB)