Klinikksjef ved Nordlandssykehuset går av

Klinikksjef Hans T. Kvig Rydningen går av som følge av feilbehandlingene ved Nordlandssykehuset.

Hans T. Kvig Rydningen. (Foto: Nordlandssykehuset)

Beslutningen er tatt i dialog med direktør Eivind Solheim. Ny klinikksjef er konstituert fra dags dato, heter det i en pressemelding fra Nordlandssykehuset Bodø mandag.

Sykehuset vil ta kontakt med alle de 13 pasientene som er operert utenfor retningslinjene for funksjonsfordeling i Helse Nord.

– I denne saken vil vi gjøre alt vi kan for å ivareta pasientene. Derfor tilbyr vi den enkelte pasient en full gjennomgang av sitt sykdomsforløp, sier direktør Eivind Solheim.

– Vi vil også tilby gjennomgang ved annet sykehus, slik at pasientene kan sikres en «second opinion» hos annen spesialist dersom pasienten ønsker dette.

Nordlandssykehuset presiserer at denne typen operasjoner ikke lenger utføres ved sykehuset, og at Helse Nords retningslinjer følges. Kirurgen, som fortsatt er ansatt ved Nordlandssykehuset, har fått endret tjeneste og har ikke lenger pasientkontakt. I påvente av helsetilsynets konklusjoner, videreføres hans ansettelsesforhold med administrative oppgaver.

– Disse beslutningene er et uttrykk for at vi tar denne saken på største alvor og gjør det vi kan for å gjenopprette tilliten til Nordlandssykehuset, sier Solheim.

– Hva som vil skje med min stilling, er det opp til styret i Nordlandssykehuset å avgjøre, sier han. (©NTB)