Vil gi heroin til tunge misbrukere

Et flertall på fem medlemmer i utvalget stemte for å starte et forsøksprosjekt med heroinbehandling. (Foto: Erlend Aas / SCANPIX) Les mer Lukk

Flertallet i et regjeringsoppnevnt utvalg åpner for et forsøksprosjekt med heroinbehandling av tunge rusmisbrukere. - Et signal om at man har gitt opp, mener Politiets Fellesforbund.

MER OM SAKEN  

Stoltenberg-utvalget som ble nedsatt i fjor for å vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusavhengige kan få bedre hjelp.

Utvalget har også vurdert om heroinstøttet behandling kan være en del av tilbudet.

Flertallet i utvalget gikk inn for å starte opp et testprosjekt med slik behandling (5 medlemmer var for, 4 var imot).

Per i dag er det syv land i Europa som bruker heroin i behandling av rusmisbrukere.

Utvalget leverte i dag sin rapport til helseminister Anne-Grete Strøm-Eichsen. Den sendes nå ut på høring.

Les hele rapporten her.

Stoltenberg-utvalgets medlemmer:

Thorvald Stoltenberg (leder)

Forskningssjef Inger Lise Skog Hansen

Biskop emeritus Sigurd Osberg

Leder Gatehospitalet Marit Myklebust

Spesialrådgiver Carl I. Hagen

Prosjektleder Åslaug Haga

Fylkesmann Erling Lae

Statsadvokat Ellen Katrine Hætta

Visepolitimester Roger Andresen

MER OM HEROIN:

Heroin er et opioid.

Opioider er en felles betegnelse på en rekke stoffer som kommer fra opiumsvalmuen (opiater), eller kunstig framstilte stoffer med en tilsvarende virkning.

Opioider er et fellesnavn på stoffer som binder seg til bestemte seter (opioidreseptorer) på celleoverflatene i kroppen. Biologiske prosesser settes i gang når et opioid binder seg til en slik reseptor.

Andre vanlige opioider er morfin, kodein, metadon og oksykodon. I medisinsk behandling benyttes også en rekke andre opioider.

Heroin ble tidligere brukt som smertestillende medikament, men er blitt forbudt til dette formål i de fleste land, også i Norge. Det anvendes således i Norge nå kun som illegalt rusmiddel.

Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstiuttet og SNL.no

Et flertall på fem medlemmer i utvalget stemte for å starte et slikt forsøksprosjekt. Fire stemte mot.

– Det har vært en meget harmonisk vurdering og behandling av dette, sa utvalgets leder Thorvald Stoltenberg.

– Flertallet mener det er riktig å åpne for forsøksprosjektet, men med strenge inntakskriterier. Mindretallet mente eksisterende tilbud må styrkes, sa Stoltenberg.

Les også: Må endre loven for å behandle med heroin

– For meg var det ganske viktig det vi så i Sveits. Der traff vi folk som to ganger i døgnet fikk sin heroin av lege. Det er syv land i Europa som har dette, sa Stoltenberg.

Enighet i 21 saker

I de 21 andre forslagene til rusutvalget var det full enighet i utvalget, fortalte utvalgslederen.

Utvalget ble nedsatt i mars 2009 av daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap). Mandatet var å utrede tiltak for de mest hjelpetrengende rusmisbrukere, blant annet bruk av såkalt heroinstøttet behandling.

Dette er svært omstridt faglig og politisk. Det er uenighet innad i regjering og blant opposisjonspartiene. Utvalget er ledet av Thorvald Stoltenberg og blant medlemmene er Carl I. Hagen (Frp), Åslaug Haga (Sp) og Erling Lae (H). Visepolitimester i Oslo, Roger Andresen, sitter også i utvalget.

– Videre vurdering

– Hvem er de tyngste misbrukerne? Vi vurderte alle rusmisbrukere. Det førte til at vi gikk videre enn de fleste hadde ventet seg, sa Stoltenberg.

Oppdraget var å gi anbefalinger og forslag til bedring av hjelpetilbudene til rusmiddelavhengige. Målet er bedre helse, sosial inkludering, økt livsmestring og opplevelse av menneskeverd, heter det.

Forslagene skal også bidra til å redusere kriminalitet og prostitusjon blant rusmisbrukerne.

Sterke reaksjoner

NRK hevdet tidligere i uken at flertallet vil gi legene anledning til å utskrive heroin i en eller annen form. Reaksjonene var raske og sterke.

Politimester Truls Fyhn i Tromsø kalte det vanvittig, og sa at politiet like godt kunne legge ned kampen mot narkotika. KrF-leder Dagfinn Høybråten betegnet det som en sosialpolitisk fallitterklæring. Høyres nestleder Bent Høie tok også avstand fra forslaget.

Venstre er det eneste partiet som har programfestet bruk av heroinassistert behandling. Et flertall av ungdomspartiene støtter også forslaget, og flere går imot sine moderpartier.

- Uverdig

Politiets Fellesforbund er svært negative til forslaget og mener forslaget signaliserer at man gir opp å gi denne gruppen et verdig liv.

– Vi trenger en helthetlig narkotikapolitikk med satsing på rehabilitering og ettervern. I stedet får vi en enda mer uverdig behandling av dem som allerede er nederst på rangstigen, sier forbundsleder Arne Johannessen.

Politiets Fellesforbund mener det nå er på tide å tenke helhet i kriminalpolitikken og ikke bare billige enkelt-løsninger.

– I stedet for å ta et helhetlig grep, med satsing på forebygging, avrusing og rehabilitering, velger man noen enkelt-tiltak. Økonomisk blir det mye billigere, for avrusingprogram for tunge narkomane koster masse penger. Men det gir også signalet om at vi har gitt opp å gi dem et verdig liv. Samfunnet behandler denne gruppen uverdig, sier Johannessen.

(©NTB)