Stenger 13 laboratorier etter kjemikaliekritikk

<pUniversitetet i Oslo stenger en rekke laboratorier etter en rapport som kritiserer håndteringen av stoffet formalin.</p

En ansatt har fått lungekreft som følge av dårlig ventilasjon.

En granskningsrapport feller en nådeløs dom over Universitetet i Oslos håndtering av kjemikalier gjennom 30 år, skriver Aftenposten.

Både ansatte og studenter har siden 1980-tallet rapportert om helseproblemer. I sommer fikk en professor ved Biologisk institutt diagnosen uhelbredelig lungekreft. Etter ikke å ha blitt hørt av universitetsledelsen, rettet han i sommer erstatningskrav mot Kunnskapsdepartementet, som iverksatte granskingen.

«Kartleggingen har avdekket en organisasjonskultur preget av uklare arbeidsforhold og ansvarsfraskrivelse. (...) Så sent som i 2009 er en rekke tidligere påpekte mangler og problemer fortsatt uløst, som for eksempel eksponering av de ansatte for kjemikalier og manglende rutiner,» skriver firmaet Safetec Nordic i rapporten.

Laboratoriene mangler tilstrekkelig ventilasjon mot kjemikaliedamp fra blant annet stoffet formalin, som blir brukt til desinfeksjon og som konserveringsmiddel.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe sier til avisa at de til nå har stengt 13 laboratorier, og at universitetet vil sette i gang en storstilt gjennomgang og oppgradering av HMS-arbeidet ved instituttene.