Furuholmen anker til Høyesterett

DØMT: Morten Furuholmen og hans advokat sier dommen blir anket. Furuholmen er blant annet engasjert i saken til Joshua French og Tjostolv Moland som sitter fengslet i Kongo. Her på et besøk i fengslet. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

Advokat Morten Furuholmen er i Borgarting lagmannsrett fredag dømt til et halvt års betinget fengsel for medvirkning til grovt heleri.

– Dommen ankes til Høyesterett med påstand om frifinnelse, slik også tingretten kom fram til, sier Furuholmens forsvarer John Christian Elden til NTB.

Fredag ble Furuholmen i Borgarting lagmannsrett dømt til et halvt års betinget fengsel for medvirkning til grovt heleri. Selv fastholder den kjente advokaten at han ikke har gjort noe galt.

– Vi mener lagmannsretten er for streng i sine betraktninger og tar advokaten fordi han legger fram klientens sak. En advokat har rett til ikke å bli identifisert med sin klient, og det har retten glemt, sier Elden.

Advokat Rune Berg fikk tre måneders betinget fengsel i saken som gjelder innkreving av 6,5 millioner kroner på vegne av Nokas-dømte David Toska. De to advokatene må hver ut med 20.000 kroner i saksomkostninger for runden i tingretten.

Mellom oktober 2003 og mai 2004 bisto Furuholmen og Berg med å inndrive et lån på 5 millioner kroner pluss renter fra Schibsted-arving Harald Undrum. Undrum hadde kausjonert for finansmannen Thomas Øye, som hadde lånt pengene av David Toska.

Penger fra kriminell virksomhet

Retten finner det utvilsomt at David Toska på det aktuelle tidspunktet hadde en sentral rolle i et ransmiljø på Østlandet. I dommen heter det at Furuholmens motivasjon for å ha påtatt seg innkrevingsjobben var et ønske om fremtidige forsvareroppdrag for Toska eller andre i ransmiljøet. Lagmannsretten finner det ikke troverdig når Furuholmen omtaler Toska som en person «helt i periferien» og ikke vil si om han den gangen var kjent med Toskas ransinvolvering.

I dommen står det at retten mener det er bevist at Furuholmen visste at lånebeløpet stammet fra kriminell virksomhet.

Da saken ble behandlet i Oslo tingrett, ble konklusjonen at Furuholmen hadde handlet uaktsomt. Både han og Berg ble frifunnet i tingretten.

Risikerer tilsynssak

Både Berg og Furuholmen risikerer å få en reaksjon fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. De kan gi advokatene en irettesettelse eller en advarsel dersom de mener saken er alvorlig. I verste fall kan Tilsynsrådet sende saken videre til Advokatbevillingsnemnden.

– Det er altfor tidlig for oss å si noe konkret om dette ennå. Først må vi lese dommen skikkelig. Deretter får advokatene mulighet til å uttale seg før vi eventuelt går videre, sier leder i Tilsynsrådet, advokat Hege Bjølseth, til NTB.

Bjølseth vil ikke si om dommen mot Furuholmen og Berg er alvorlig nok til å sette advokatbevillingene deres i fare. (©NTB)