– Flere hundre ulovlige helsearbeidere

En rapport om Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAFH) avslører ifølge VG mangelfull kontroll av kvalifikasjonene til de som får jobbe i helsevesenet.

Ifølge avisen kan hundrevis av utenlandske helsearbeidere ha skaffet seg jobb i Norge ved hjelp av falske dokumenter eller med manglende kvalifikasjoner.

To tidligere politietterforskere har gransket arbeidsmetodene til SAFH. Etter det VG er kjent med, fremkommer det i rapporten at kontrollen av kvalifikasjonene til de som får jobbe i helsevesenet, er mangelfull.

Et av de viktigste ankepunktene i rapporten skal være at sentrale dokumenter for yrkesgodkjenning bare unntaksvis blir kontrollert.

Det er rundt 20 ansatte som tar seg av de 22.000 søknadene som kommer inn hvert år. Autorisasjon fra SAFH gir grunnlag for arbeidstillatelse i Norge.

Direktør Per Haugum i SAFH sier at han ikke kjenner innholdet i rapporten, som skal legges fram snart. Han påpeker at rutinene er skjerpet for å forhindre dokumentforfalskning.

– Jeg har i flere år påpekt i årsrapportene at det er en risiko for falske dokumenter. Vi har fått tildelt ressurser spesielt til dette, og når vi får rapporten vil vi se på hvordan vi kan forbedre rutinene, sier Haugum.

Rødt-politiker Erling Folkvord mener det kan få dramatiske konsekvenser hvis SAFH ikke har kompetansen og antall personer som skal til for «å kontrollere helsepersonell på en seriøs måte». (©NTB)