Evolusjon ved tilfeldighetenes spill

Det er ikke bare tilpasning til omgivelsene som styrer evolusjon. Nye arter kan oppstå ved ren slump, mener forskere.

Evolusjonsbiologene er aldri blitt riktig enige om hva som utløser dannelsen av nye arter. En vanlig forklaring i gamle dager var at det skjedde gradvis: Naturlig utvalg gir opphav til små forandringer som etter hvert hoper seg opp slik at nye arter lar seg identifisere.

En annen forklaring har vært at artsdannelsen for det meste foregår i perioder hvor det skjer store forandringer i økosystemet. Nye nisjer fylles da av nye arter som trives i de endrede omgivelsene.

En tredje forklaringsmodell er at nye arter oppstår som følge av helt tilfeldige hendelser.

Nå har en gruppe britiske og amerikanske forskere sammenlignet disse forklaringsmodellene, og resultatet av undersøkelsen blir i disse dager publisert i forskningstidsskriftet Nature.

Resultatet av undersøkelsen er slående: I 78 prosent av tilfellene viser det seg at rene tilfeldigheter er den beste forklaringen på dannelsen av nye arter.

Slike tilfeldigheter kan være at en ny fjellkjede forandrer opp landskapet, at et elveløp endrer seg eller at et gen muterer.

Forskergruppen er blitt ledet av evolusjonsbiolog Mark Pagel ved University of Reading i England og Santa Fe Institute i USA. (©NTB)