Norge vil stoppe avskogingen

Miljøvernminister Erik Solheim etter torsdagens pressekonferanse om miljø/miljøvern. Foto: Morten Holm/Scanpix Les mer Lukk

Norge satser hardt på å stoppe avskogingen i Indonesia.

Fakta om avskogingen  

* Hvert år forsvinner rundt 130.000 kvadratkilometer tropisk skog. Dette tilsvarer nesten halve Norges areal. I tillegg skades trolig et minst like stort skogområde.

* Tallet er lagt fram av FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO og tar ikke med i beregningen de områdene der ødelagt skog erstattes av plantasjer.

* Indonesia og Brasil er de landene i verden hvor mest regnskog raseres.

* Ifølge FN-tall fra 2005 er 30 prosent av landjorda dekket av skog, til sammen cirka 4 milliarder kvadratkilometer. Tallet inkluderer alt fra glissen savanneskog og treplantasjer, til tett regnskog.

* Klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland utgjør 17,4 prosent av de årlige totale utslippene, ifølge den seneste rapporten fra FNs klimapanel IPCC.

* Statsminister Jens Stoltenberg kunngjorde under klimaforhandlingene på Bali i desember 2007 at Norge vil bevilge inntil 3 milliarder kroner årlig til arbeid mot avskoging i utviklingsland.

(Kilde: Regnskogfondet/FAO, Miljøverndepartementet) (©NTB)

Norge planlegger å bruke over 6 milliarder kroner på å stanse avskoging i Indonesia, ifølge lederen for landets klimaråd.

– Vi har en avtale som vil bli undertegnet 27. mai, sier klimasjef Agus Purnomo til nyhetsbyrået Bloomberg.

– Pengene er avsatt, og utkastet er godkjent, sier Agus. Han forklarer at flere detaljer omkring avtalen skal offentliggjøres i sammenheng med signeringen.

Det er planlagt et større møte om bevaring av skog i Norge i slutten av mai. Norge og Indonesia skal lenge ha ønsket å inngå et samarbeid om bevaring av landets skog.

Indonesia i Sør-Asia er sammen med Brasil de to største avskogerne i verden, og Norge har allerede inngått en omfattende avtale med Brasil om å redde skog i landet.

Hensikten er å bidra til å redusere de globale utslippene av klimagasser. Trær binder nemlig opp klimagassen CO2.

Avskoging står for en større del av verdens klimagassutslipp enn de totale utslippene fra alle verdens biler, lastebiler og busser, ifølge FN.

Indonesia følger etter Kina og USA på listen over land som slipper ut mest CO2 når utslipp fra avskoging og bruksendringer av landområder inkluderes i regnskapet, ifølge Verdens naturfond (WWF).

Avskoging og ødelegging av skogsområder står ifølge WWF for over 83 prosent av Indonesias utslipp av klimagasser, skriver Bloomberg. (©NTB)